Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Το growth story της τελευταίας πενταετίας

Αναλυτικοί πίνακες που παρουσιάζουν τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της τελευταίας πενταετίας. Τι άλλαξε σε πωλήσεις, EBITDA, κερδοφορία, ίδια κεφάλαια και θετικό καθαρό ταμείο. Οι θυγατρικές σε Κύπρο και Ρουμανία.

AS Company: Το growth story της τελευταίας πενταετίας

H ραγδαία ανάπτυξη που η AS Company έχει σημειώσει κατά την τελευταία πενταετία εμφανίζεται στην πρόσφατη παρουσίαση που έκανε η εισηγμένη σε χρηματιστηριακούς αναλυτές (βλέπε στοιχεία πρώτου παρατιθέμενου πίνακα).

Ειδικότερα, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έχει αυξηθεί κατά 59,3%, τα EBITDA κατά 303%, η προ φόρων κερδοφορία κατά 392%, τα ίδια κεφάλαια κατά 50,4%, ενώ το θετικό καθαρό ταμείο (αρνητικός τραπεζικός δανεισμός, ή διαθέσιμα μείον συνολικές χορηγήσεις) από τα +3,6 εκτινάχθηκε στα +13,6 εκατ. ευρώ!

Η μεγάλη άνοδος των ιδίων κεφαλαίων έλαβε χώρα παρά το γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια η AS Company έχει προχωρήσει σε μια «γενναιόδωρη» πολιτική χρηματικών διανομών προς τους μετόχους της. Έτσι, με βάση το δεύτερο παρατιθέμενο πίνακα, κατά την πενταετία 2015-2019 η εισηγμένη μέσα από επιστροφές κεφαλαίου έδωσε στους μετόχους της αθροιστικά 3,544 εκατ. ευρώ, ή 0,23 ευρώ ανά τίτλο.

Η ΑS Company δραστηριοποιείται στο χώρο των παιχνιδιών με βασική δραστηριότητα στην Ελλάδα (ελέγχει περίπου το 14% της εγχώριας αγοράς) και δύο θυγατρικές στο εξωτερικό: Μία στην Κύπρο (ξεκίνησε το 2016, με κέρδη προ φόρων το 2018 στα 430 χιλ. ευρώ) και μία στη Ρουμανία, η οποία άρχισε να δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη χώρα από πέρυσι (ζημιογόνος χρήση, αλλά ενδεχόμενες σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης).

Στην Ελλάδα, η εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη των υποδομών της προκειμένου να προσφέρει καινοτόμα προϊόντα, δίνει έμφαση στο ηλεκτρονικό παιχνίδι, ενώ διευρύνει σταδιακά την γκάμα του χαρτοφυλακίου της.

Η AS Company έχει ως στόχο -κάτω από προϋποθέσεις- να αναπτυχθεί και σε άλλες βαλκανικές χώρες και για το λόγο αυτά αναζητά σχετικές ευκαιρίες. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω εξελίξεων, ήταν η τιμή της μετοχής της εταιρείας στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας να έχει πολλαπλασιαστεί κατά την τελευταία τριετία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v