Μείωσαν τα ποσοστά τους στην Eurobank οι CGC και RWC

Tο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχαν έμμεσα η The Capital Group Companies και η RWC Asset Advisors, κατήλθε στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank.

Μείωσαν τα ποσοστά τους στην Eurobank οι CGC και RWC

Σε 4,1993% μειώθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της “The Capital Group Companies” (CGC) στην Eurobank, ενώ της RWC κατήλθε στο 3,39%, σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις της Eurobank.

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό εχθές, αύξησαν τα ποσοστά τους στην τράπεζα Fairfax και Pimco.

Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά την CGC, η Eurobank γνωστοποίησε τα εξής:

1.      Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία «The Capital Group Companies, Inc.» (εφεξής «CGC»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η CGC, κατήλθε στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ»), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 4,1993%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 155.757.151 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών Eurobank.

2.    Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία CGC, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η CGC, κατήλθε στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 4,2591%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 155.757.151 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών Eurobank.

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου:

Επωνυμία

% δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από

κρίσιμο όριο

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο

Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο

The Capital Group Companies, lnc.

 

 

 

Capital Research and Management Company*

 

 

 

* Θυγατρική της «The Capital Group Companies, lnc.»

Η CGC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company («CRMC»). Η CRMC είναι μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων η οποία εδρεύει στις Η.Π.Α. και διαχειρίζεται την οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds. Η CRMC διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνιστώμενα από μετοχικούς τίτλους για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω τριών διευθύνσεων, της Capital Research Global Investors, της Capital International Investors και της Capital World Investors. Η CRMC με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. («CGII»), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία πέντε εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων («Εταιρείες Διαχείρισης CGII»): της Capital Guardian Trust Company, της Capital International, Inc., της Capital International Limited, της Capital International Sarl και της Capital International Κ.Κ. Οι Εταιρείες Διαχείρισης CGII λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές επενδύσεων σε θεσμικούς πελάτες.

Ούτε η CGC ούτε οι θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της Eurobank για δικούς τους λογαριασμούς. Αντίθετα, οι προαναφερθείσες μετοχές ανήκουν σε επενδυτικά κεφάλαια και λογαριασμούς υπό τη διακριτική διαχείριση επενδύσεων μίας ή περισσοτέρων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που περιγράφονται παραπάνω.

Για το ποσοστό της RWC, η Eurobank ανακοίνωσε τα εξής:

1.   Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία «RWC Asset Advisors (US) LLC» («RWC»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η RWC κατήλθε στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της RWC κατήλθε σε 3,39%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 125.685.927 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

2.   Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία RWC, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η RWC κατήλθε στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρούμενων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της RWC κατήλθε σε 3,44%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 125.685.927 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

Η RWC κατέχει τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστής επενδύσεων στα ακόλουθα κεφάλαια (funds), βάσει της οποίας τόσο η διαχείριση χαρτοφυλακίου όσο και η λήψη αποφάσεων ψήφου λαμβάνονται από την RWC:

Επωνυμία

% δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από

κρίσιμο όριο

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο

Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο

RWC Funds-RWC Global Emerging Markets Fund

 

 

 

 

RWC Emerging Markets Equity Master Fund Limited

 

 

 

 

RWC Global Emerging Markets Equity Fund

 

 

 

 

SEI Canada Emerging Markets Equity Fund

 

 

 

 

SEI Global Master Fund – The SEI Emerging Markets Equity Fund

 

 

 

 

SIT (International) Emerging Markets Equity Fund

 

 

 

 

Grove Portfolio

 

 

 

 

APG Emerging Markets Equity Fund

 

 

 

 

International Bank for Reconstruction and Development

 

 

 

 


 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v