Αξιολόγηση ΒΒ από DBRS για το Pillar της Eurobank

Είναι η πρώτη ελληνική τιτλοποίηση που λαμβάνει rating, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί στο ελληνικό σχέδιο προστασίας ενεργητικού (APS), όταν αυτό υλοποιηθεί.

Αξιολόγηση ΒΒ από DBRS για το Pillar της Eurobank

Στο ΒΒ (low) διαμορφώνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση της DBRS για το τιτλοποιημένο ομόλογο ύψους 1,044 δισ. ευρώ που θα εκδοθεί από το Pillar της Eurobank.  

Είναι η πρώτη ελληνική τιτλοποίηση που λαμβάνει rating, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί στο ελληνικό σχέδιο προστασίας ενεργητικού (APS), όταν αυτό υλοποιηθεί. 

Σημειώνεται ότι το senior ομόλογο της τράπεζας λαμβάνει την ανώτερη βαθμολογία που μπορεί να λάβει (όσο και της χώρας).

Το πακέτο Pillar αποτελεί την πρώτη τιτλοποίηση δανείων στην ελληνική αγορά και δη στεγαστικών καθώς περιλαμβάνει 45.000 καταγγελμένα στεγαστικά δάνεια, μέσης αξίας 80.000 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v