ΕΥΑΘ: Μέρισμα 0,126 ευρώ ανά μετοχή

Τα βασικά σημεία του επενδυτικού σχεδίου ύψους 176 εκατ. ευρώ παρουσίασαν στελέχη της ΕΥΑΘ στη γενική συνέλευση των μετόχων. Τι ειπώθηκε για τις προσλήψεις προσπωπικού. Απερρίφθη η πρόταση Suez για νέο μέλος στο Δ.Σ.

ΕΥΑΘ: Μέρισμα 0,126 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή μερίσματος 0,126 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ κατά τη διάρκεια της οποίας η διοίκηση της εταιρείας αναφέρθηκε στη σημασία της πρόσληψης νέου προσωπικού το οποίο η ίδια περιγράφει ως βασικό παραγωγικό συντελεστή για την υλοποίηση του 5ετούς επενδυτικού πλάνου της εταιρείας.  

Οσο για τις αιτιάσεις του γαλλικού ομίλου Suez (ελέγχει περί το 5%) που είχε ζητήσει στοιχεία τόσο για τις προσλήψεις, όσο και για την μονάδα κατεργασίας αποβλήτων, η διοίκηση έδωσε εξηγήσεις. Με τη στήριξη του Υπερταμείου που ελέγχει (και μέσω του ΤΑΙΠΕΔ) το 74,02% της ΕΥΑΘ δεν εγκρίθηκε η πρόταση της Suez για προσθήκη ενός μέλους στο Δ.Σ. που θα έχει εμπειρία από τον τομέα διαχείρισης υδάτων. Η εκπρόσωπος του Υπερταμείου άφησε, όμως, ανοικτό το ενδεχόμενο να συζητηθεί η πρόταση των Γάλλων σε επόμενη συνέλευση.

«Με την ανάληψη των καθηκόντων μας,  ‘τρέξαμε’ πρώτα απ’ όλα την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό: η εταιρεία είχε ‘στεγνώσει’ από προσωπικό επί 14 χρόνια, καλύψαμε οργανικά κενά κι επεκταθήκαμε σε νέους τομείς, διευρύνοντας τελικά το παραγωγικό αντικείμενό μας», επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης. «Χωρίς το νέο προσωπικό, η αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό της Αραβησσού θα είχε καθυστερήσει, ενώ δεν θα είχαν μπει ακόμη σε τροχιά υλοποίησης τα έργα της επισκευής του επίμαχου αγωγού, της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης ή τα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων αποχέτευσης», συμπλήρωσε.

Στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν τους βασικούς άξονες του επενδυτικού σχεδιασμού μέχρι το 2024 (προϋπολογισμού 176 εκατ. ευρώ), ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκσυγχρονισμό των δικτύων αποχέτευσης και επέκτασή τους σε νέες περιοχές (27 εκατ. ευρώ), εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών (15 εκατ. ευρώ), βελτίωση του υδροδοτικού δικτύου και επέκτασή του σε νέες περιοχές (110 εκατ. ευρώ).

Ειδικά για τη Βιομηχανική Περιοχή, όπως εξήγησαν, η ΕΥΑΘ ως υπεύθυνη διαχείρισης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της ΒΙΠΕ-Θ και της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ), λειτουργεί ήδη από 1ης Ιουνίου με δική της επίβλεψη τη ΜΚΑ και έχει προκηρύξει διαγωνισμό για επιπλέον έργα αναβάθμισης των αντλιοστασίων αποχέτευσης εντός ΒΙΠΕ-Θ. Παράλληλα, μελετά και επιπρόσθετα έργα, απαραίτητα για τη λειτουργία της εγκατάστασης σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, με γνώμονα πάντα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και την απρόσκοπτη συνέχιση της βιομηχανικής δραστηριότητας. 

 Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, τις εκθέσεις και δηλώσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2018, ενέκρινε δε και τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. και απάλλαξε τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης.

Ακόμη, ενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2018, όπως και τις αμοιβές - αποζημιώσεις της τρέχουσας χρήσηςδιατηρώντας τες μάλιστα και φέτος στα ίδια επίπεδα, αυτά του 2017.

Επίσης, επικύρωσε την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση του 2019, ενώ έδωσε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της εταιρείας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση θυγατρικών του ομίλου (σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24). Νέο μέλος δεν τοποθετήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

 Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v