ΕΛΤΡΑΚ: Στη βρετανική ELTRAK CP το 66,03%

Η βρετανική ELTRAK CP LTD στις 18/7/2019 απέκτησε συνολικά 9.277.756 μετοχές από τους βασικούς μετόχους της εισηγμένης που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 66,03% περίπου επί του μετοχικού της κεφαλαίου, αξίας 30.505.261,70 ευρώ. Νέος πρόεδρος ο Alexei Schreier.

ΕΛΤΡΑΚ: Στη βρετανική ELTRAK CP το 66,03%

Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από την ELTRAK CP LTD, τον κ. Αναστάσιο-Αλέξανδρο Πολίτη, τον κ. Γεώργιο Κόβα, και την κα Ισαβέλλα Κόβα, ότι η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας, που είχε ανακοινωθεί στις 4/7/2019, ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Σήμερα συγκεκριμένα ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό ότι :

- Η αγοράστρια, ELTRAK CP LTD, στις 18/7/2019 απέκτησε συνολικά 9.277.756 μετοχές από τους ανωτέρω μετόχους που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 66,03 % περίπου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αξίας 30.505.261,70 ή Ευρώ 3,288 ανά μετοχή.

- Ο κ. Αναστάσιος-Αλέξανδρος Πολίτης, Πρόεδρος ΔΣ της Εταιρείας, στις 18/7/2019, προέβη σε πώληση 1.549.332 μετοχών, συνολικής αξίας € 5.094.203,62, και το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ανέρχεται πλέον σε 0%.

- Ο κ. Γεώργιος Κόβας, μέτοχος της Εταιρείας, στις 18/7/2019, προέβη σε πώληση 900.000 μετοχών, συνολικής αξίας € 2.959.200,00, και το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ανέρχεται πλέον σε 0%.

- Η κ. Ισαβέλλα Κόβα, μέτοχος της Εταιρείας, στις 18/7/2019, προέβη σε πώληση 1.530.000 μετοχών, συνολικής αξίας € 5.030.640,00, και το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία ανέρχεται πλέον σε 0%.

Η Εταιρεία ενημερώνει επίσης, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τους μετόχους ELTRAK CP LTD και Νατάσα Κόβα (η τελευταία με ποσοστό 10,89%), ότι οι εν λόγω μέτοχοι δυνάμει προφορικής συμφωνίας αποφάσισαν να ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας.

Η αγοράστρια, ELTRAK CP LTD, είναι θυγατρική της αγγλικής εταιρείας CP HOLDINGS LTD με επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Αφρική και την αντιπροσωπεία Caterpillar σε δύο ακόμα αγορές.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό αναφορικά με οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία Ν. Κηφισιά, 22 Ιουλίου 2019

Νέος πρόεδρος ο Alexei Schreier

Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, με το από 18 Ιουλίου 2019 πρακτικό του εξέλεξε τους κ.κ. Alexei Schreier και Αθανάσιο Τσοτσορό σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Αναστασίου – Αλεξάνδρου Πολίτη και Stephen Herron, όρισε δεν τον κ. Τσοτσορό ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας στην θέση του κ. Herron μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Επίσης, με το από 19 Ιουλίου 2019 πρακτικό του εξέλεξε του κ.κ. Κωνσταντίνο Σχοινά και Κωνσταντίνο Μητρόπουλο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ. Χαράλαμπου Χατζηδάκι και κ. Παρασκευής Πολίτη, όρισε δεν τον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας στην θέση του κ. Χατζηδάκη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και επανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Alexei Schreier του Gideon, Πρόεδρος του ΔΣ, εκτελεστικό μέλος

- Νατάσα Κόβα του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

- Φραγκίσκος Δουκέρης του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος

- Κωνσταντίνος Σχοινάς του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος

- Αθανάσιος Τσοτσορός του Ευάγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και

- Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ο κύριος Αθανάσιος Τσοτσορός ορίστηκε πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v