Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Συζητούμε με Farallon για νέα χρηματοδότηση

Η Εταιρία έχει συνάψει σχετική συμφωνία εμπιστευτικότητας, στο πλαίσιο της οποίας θα παρασχεθούν οι συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές πληροφορίες για τη διενέργεια οικονομικού και νομικού ελέγχου.

MIG: Συζητούμε με Farallon για νέα χρηματοδότηση

Επιβεβαιώνει η διοίκηση της MIG με επιστολή της προς το Χρηματιστήριο το ότι συζητά με τη Farallon για τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης, αλλά ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Οπως σημειώνει, υπάρχει συμφωνία εμπιστευτικότητας. 

Αναλυτικά: 

Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρία») ανακοινώνει, σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσής της σε σχέση με δημοσιεύματα του Τύπου, ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων για την αναδιάρθρωση ή/και αναχρηματοδότηση του εταιρικού δανεισμού της ευρίσκεται σε συζητήσεις με τη «Farallon Capital Europe LLP» («η Farallon») για τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης, χωρίς να υπάρχει επί του παρόντος οριστική συμφωνία επί των όρων της χρηματοδότησης.

Η Εταιρία έχει συνάψει με τη Farallon σχετική συμφωνία εμπιστευτικότητας, στο πλαίσιο της οποίας θα παρασχεθούν οι συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές πληροφορίες για τη διενέργεια οικονομικού και νομικού ελέγχου. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας, θα συμφωνηθούν, μεταξύ άλλων, και ο τρόπος χρήσης των κεφαλαίων (περιλαμβανομένης και της αποπληρωμής υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων) και οι εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν (περιλαμβανομένης της σύστασης ενεχύρου επί μετοχών θυγατρικών εταιριών όπως άλλωστε ισχύει και για τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις).

Η Εταιρία θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, εφόσον προκύψει οποιαδήποτε ανακοινώσιμη πληροφορία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v