ΕΥΑΘ: Στις 27 Αυγούστου η ΓΣ για εκλογή νέας διοίκησης

Μεταξύ των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης η εκλογή διευθύνοντος συμβούλου και νέων μελών στο Δ.Σ.

ΕΥΑΘ: Στις 27 Αυγούστου η ΓΣ για εκλογή νέας διοίκησης

Η ΕΥΑΘ καλεί τους μετόχους της σε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 127, στον 7ο όροφο για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου

Θέμα 2ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών

Θέμα 3ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v