Τίμημα άνω των 51 εκατ. για τα πάρκα των Νηρέα-Σελόντα

Η συμφωνία Andromeda Seafood και κοινοπραξίας Διόρασις (Μπιτσάκος ΑΕ) – Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς. Πάρκα δυναμικότητας 12 χιλ. τόνων αγοράζει η Μπιτσάκος ΑΕ. Για μείωση του δανεισμού το τίμημα.

Τίμημα άνω των 51 εκατ. για τα πάρκα των Νηρέα-Σελόντα

Κεφάλαια άνω των 51 εκατ. ευρώ θα εισρεύσουν στα ταμεία των Νηρεύς και Σελόντα, οι οποίες θα τελούν υπό τον έλεγχο της Andromeda Seafood, εφόσον ολοκληρωθεί η πώληση σε Διόρασις (Μπιτσάκος ΑΕ) και Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς του ενός έκτου περίπου της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

Όπως είναι γνωστό, η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) υποχρέωσε Νηρέα και Σελόντα να εκποιήσουν εκκολαπτήρια δυναμικότητας 50 εκατ. τεμαχίων γόνου και ιχθυοτροφεία δυναμικότητας 10 χιλιάδων τόνων, μαζί με απαραίτητα συσκευαστήρια, προκειμένου να εγκριθεί η εξαγορά και η στοίχισή τους υπό τον όμιλο Ανδρομέδα.

Η εκποίηση των παραπάνω μονάδων, που αποτελούν σχεδόν το ένα έκτο (1/6) της παραγωγικής δυναμικότητας των Σελόντα και Νηρέα, επιβλήθηκε καθώς Ανδρομέδα, Nηρεύς και Σελόντα ελέγχουν, αθροιστικά, σχεδόν το 37% της παραγωγής μεσογειακών ψαριών (λαβράκι και τσιπούρα) εντός Ευρωπαικής Ένωσης.

Ο διαγωνισμός για την εκποίηση των μονάδων ολοκληρώθηκε, πρόσφατα, με την κοινοπραξία Διόρασις – Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς να αναδεικνύεται προτιμητέος επενδυτής, υπογράφοντας σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA).

Όπως προκύπτει από όσα ανακοίνωσαν οι δύο εισηγμένες η Μπιτσάκος ΑΕ της Διόρασις θα αγοράσει πάρκα ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 12χιλ. τόνων μαζί με αντίστοιχης δυναμικότητας συσκευαστήρια καθώς και ιχθυογεννητικούς σταθμούς δυναμικότητας άνω των 80 εκατ. τεμαχίων. Το τίμημα για όλα αυτά συμφωνήθηκε στα 51 εκατ. ευρώ.

Η Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς θα αποκτήσει πάρκα στον Κορινθιακό ετήσιας δυναμικότητας 1.000 τόνων χωρίς να έχει διαρρεύσει το τίμημα.

Όλα τα παραπάνω assets θα μεταβιβαστούν από τις Νηρεύς και Σελόντα καθαρά (σ.σ. θα προηγηθεί όπου χρειάζεται άρση προσημειώσεων). Ειδικότερα θα αποφασισθεί η απόσχιση και η εισφορά τους σε δύο εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες εν συνεχεία θα αποκτηθούν αντίστοιχα από Μπιτσάκος ΑΕ και Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς.

Τα βήματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας

Για να συμβεί αυτό πρέπει να συντρέξουν οι εξής προϋποθέσεις: πρώτον να κρίνει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) ότι η εκποίηση των παραπάνω μονάδων πληροί τις απαιτήσεις που έχει θέσει για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού εντός Ε.Ε. στην παραγωγή μεσογειακών ψαριών, δεύτερον να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του 74,34% της Nηρεύς και του 79,62% της Σελόντα στην κοινοπραξία Amerra Capital- Mubadala.

Σημειώνεται ότι το SPA μεταξύ των βασικών μετόχων των Nηρεύς, Σελόντα και της Andromeda Seafood (εταιρεία που ελέγχεται από το σχήμα Amerra- Mubadala) προβλέπει ότι η εξαγοράζουσα εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως δανεισμό 346 εκατ. ευρώ (171 εκατ. της Σελόντα και 175 εκατ. ευρώ της Nηρεύς), ο οποίος θα μειωθεί κατά 40 εκατ. ευρώ με ισόποση πρόωρη αποπληρωμή. Ο υπόλοιπος δανεισμός θα αναδιαρθρωθεί, όπως έχουν δεσμευτεί οι τράπεζες, με επιμήκυνση της διάρκειας και μείωση του επιτοκίου.

Είναι ως εκ τούτου ιδιαίτερα πιθανόν τα 51 εκατ. ευρώ, που θα καταβάλει η Μπιτσάκος ΑΕ να κατευθυνθούν για αποπληρωμή δανεισμού των Νηρεύς και Σελόντα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v