Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Ρύθμισε οφειλή 2,9 εκατ. ευρώ προς την ΕΤΕ

Η αποπληρωμή θα γίνει δια 9 ετησίων χρεολυτικών δόσεων, ενώ το ποσό των 188.997,26 ευρώ θα διαγραφεί κατά τη λήξη του συμφωνητικού υπό τον όρο της τήρησης του συμφωνητικού.

Medicon: Ρύθμισε οφειλή 2,9 εκατ. ευρώ προς την ΕΤΕ

Η Medicon Hellas A.E ανακοίνωσε οτι σήμερα 8.10.2019 προχώρησε στη σύναψη συμβάσεων αναδιάρθρωσης της οφειλής της προς την Εθνική Τράπεζα.  

Αναλυτικότερα:

Με το από 8.10.2019 ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης οφειλής, ρυθμίσθηκε οφειλή της Εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των 2.924.452,26 ευρώ.

Η αποπληρωμή θα γίνει δια 9 ετησίων χρεολυτικών δόσεων, της μεν πρώτης καταβλητέας την 31/12/2019, των δε επόμενων κατά την αντίστοιχη ημέρα κάθε επόμενου έτους, της δε τελευταίας την 31/12/2027, εκάστης δόσεως ανερχόμενης σε ποσό των 174.600 ευρώ πλην της τελευταίας δόσεως, η οποία θα ανέρχεται στο ποσό του 1.338.655 ευρώ.

Το ποσό των 188.997,26 ευρώ θα διαγραφεί κατά τη λήξη του συμφωνητικού υπό τον όρο της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκπλήρωσης της οφειλής και τηρήσεως όλων των όρων  αυτού.

Η Διοίκηση της εταιρείας εργάζεται με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασής της έτσι ώστε να αναπτύξει και να ισχυροποιήσει τη θέση της στον τομέα των καινοτόμων βιοτεχνολογικών προϊόντων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v