Νέα παράταση του standstill agreement της Αλουμύλ έως 12 Δεκεμβρίου

Η παράταση έως 12 Δεκεμβρίου χορηγήθηκε προκειμένου να υλοποιηθεί η προφορική συμφωνία για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Αλουμύλ.

Νέα παράταση του standstill agreement της Αλουμύλ έως 12 Δεκεμβρίου

H Διοίκηση της Αλουμύλ ανακοίνωσε την παράταση της ισχύουσας συμφωνίας αναστολής (standstill agreement) με τις Πιστώτριες Τράπεζες μέχρι την 12.12.2019, της καταληκτικής ημερομηνίας των δανειακών συμβάσεων μετατιθέμενης κατά την ημερομηνία λήξης του standstill agreement.

Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η ως άνω παράταση χορηγήθηκε προκειμένου να υλοποιηθεί η προφορική συμφωνία για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας.

Οπως είχε μεταδώσει το Euro2day.gr, η Aλουμύλ, ο βασικός της μέτοχος Γ. Μυλωνάς και οι πιστώτριες τράπεζες βρίσκονταν πολύ κοντά στην υπογραφή των βασικών όρων συμφωνίας (term sheet) για αναδιάρθρωση δανεισμού της εισηγμένης, εξέλιξη που θα σηματοδοτήσει αλλαγή σελίδας για τον όμιλο.

Οι τράπεζες έχουν συμφωνήσει, επί της αρχής, να χορηγήσουν νέο κοινοπρακτικό δάνειο 10ετούς διάρκειας με επιτόκιο πέριξ του 3%, μέσω του οποίου θα αναχρηματοδοτηθεί το συντριπτικό μέρος του βραχυπρόθεσμου σήμερα δανεισμού, που βαρύνει τον όμιλο.

Για να συμβεί αυτό η Aλουμύλ και ο βασικός της μέτοχος, Γ. Μυλωνάς αναλαμβάνουν τις εξής δεσμεύσεις:

να προχωρήσει η εισφορά εις είδος του 81% της Αλουφόντ, συμφερόντων της οικογένειας Μυλωνά, στην Aλουμύλ. Παρ ότι το χυτήριο (Αλουφόντ) πουλάει, κατά κύριο λόγο, στον όμιλο Aλουμύλ, η απορρόφησή του από τη μητρική αναμένεται να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους της καθώς και τα κέρδη προ φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA). Η Aλουμύλ έχει ανακοινώσει την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης Αλουφόντ.

- να κλείσουν (Αμερική) ή να πωληθούν (Κόσσοβο) θυγατρικές στο εξωτερικό με μη αποδοτική δραστηριότητα

- να κατευθύνεται στην αποπληρωμή δανεισμού προκαθορισμένο μέρος του free cash flow.

- να δοθούν -μικρές- πρόσθετες εξασφαλίσεις σε κάποιες τράπεζες για εταιρεία του ομίλου στο εξωτερικό (Σερβία), στην οποία η ΑλουμύλΑΛΜΥ +1,34% συμμετέχει με ισχυρό μειοψηφικό ποσοστό, ενώ το υπόλοιπο ελέγχεται από την οικογένεια Μυλωνά. Ήταν το μοναδικό θέμα που έχει μείνει σε εκκρεμότητα και όπως φαίνεται έκλεισε.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v