Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλουμύλ: Επιμήκυνση δανείων σε 10ετή ορίζοντα

Ολοκληρώνονται οι συζητήσεις μεταξύ εταιρείας και πιστωτριών τραπεζών. Οι βασικοί όροι της επικείμενης συμφωνίας. Τι ζητούν πέραν του 81% της Αλουφόντ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Αλουμύλ: Επιμήκυνση δανείων σε 10ετή ορίζοντα

Πολύ κοντά στην υπογραφή των βασικών όρων συμφωνίας (term sheet) για αναδιάρθρωση δανεισμού βρίσκονται η Αλουμύλ, ο βασικός της μέτοχος Γ. Μυλωνάς και οι πιστώτριες τράπεζες της εισηγμένης, εξέλιξη που θα σηματοδοτήσει αλλαγή σελίδας για τον όμιλο.

Οι τράπεζες έχουν συμφωνήσει, επί της αρχής, να χορηγήσουν νέο κοινοπρακτικό δάνειο 10ετούς διάρκειας με επιτόκιο πέριξ του 3%, μέσω του οποίου θα αναχρηματοδοτηθεί το συντριπτικό μέρος του βραχυπρόθεσμου σήμερα δανεισμού, που βαρύνει τον όμιλο.

Για να συμβεί αυτό η Aλουμύλ και ο βασικός της μέτοχος, Γ. Μυλωνάς αναλαμβάνουν τις εξής δεσμεύσεις:

- να προχωρήσει η εισφορά εις είδος του 81% της Αλουφόντ, συμφερόντων της οικογένειας Μυλωνά, στην Aλουμύλ. Παρ ότι το χυτήριο (Αλουφόντ) πουλάει, κατά κύριο λόγο, στον όμιλο Aλουμύλ, η απορρόφησή του από τη μητρική αναμένεται να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους της καθώς και τα κέρδη προ φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA). Η Aλουμύλ έχει ανακοινώσει την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης Αλουφόντ.

- να κλείσουν (Αμερική) ή να πωληθούν (Κόσσοβο) θυγατρικές στο εξωτερικό με μη αποδοτική δραστηριότητα

- να κατευθύνεται στην αποπληρωμή δανεισμού προκαθορισμένο μέρος του free cash flow.

- να δοθούν -μικρές- πρόσθετες εξασφαλίσεις σε κάποιες τράπεζες για εταιρεία του ομίλου στο εξωτερικό (Σερβία), στην οποία η Αλουμύλ συμμετέχει με ισχυρό μειοψηφικό ποσοστό, ενώ το υπόλοιπο ελέγχεται από την οικογένεια Μυλωνά. Ήταν το μοναδικό θέμα που έχει μείνει σε εκκρεμότητα και όπως φαίνεται έκλεισε.

Ο όμιλος έκλεισε τη χρήση 2018 με πωλήσεις 257,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,5%, σε σχέση με το 2017. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε, οριακά, φθάνοντας στο 20,75%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA άγγιξαν τα 20 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 158,6 εκατ. ευρώ.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v