Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Doppler: Μείωση κεφαλαίου με συμψιφισμό λογιστικών ζημιών ενέκρινε η ΓΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται πλέον από το ποσό των 3.816.003,60 ευρώ στο ποσό των 2.014.001,90 ευρώ.

Doppler: Μείωση κεφαλαίου με συμψιφισμό λογιστικών ζημιών ενέκρινε η ΓΣ

Η εταιρεία Doppler ανακοίνωσε πως στις 25 Οκτωβρίου συνήλθε η 20η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 6 μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 8.205.599 ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 10.600.010, ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,411% αποφάσισε ως εξής:

1. Επί του πρώτου και μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα κατ' αποδοχή της εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσού του 1.802.001,70, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά ποσό 0,17 ευρώ και συγκεκριμένα από το ποσό 0,36 ευρώ σε 0,19 ευρώ με συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας.

Βάσει της ανωτέρω απόφασης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται πλέον από το ποσό των 3.816.003,60 ευρώ στο ποσό των 2.014.001,90 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v