Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Από 14/1 η καταβολή προμερίσματος €0,25/μετοχή

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020.

ΕΛΠΕ: Από 14/1 η καταβολή προμερίσματος €0,25/μετοχή

Η «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2019 ύψους 76.408.796 ευρώ ή 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό του προμερίσματος των 0,25 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 10%, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,225 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020.

Η καταβολή προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v