Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 23/12 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 9 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00' π.μ..

Στις 23/12 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΔΕΗ στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, 6ος όροφος), στις 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00' π.μ.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεταβολή της σύνθεσης και δομής της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή Μελών της.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση:

α) της πολιτικής αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, και

β) της διαδικασίας πρόσληψης και της πολιτικής αποδοχών Στελεχών της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακοίνωση της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 9 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00' π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v