Τα ντεσού της συμφωνίας Eurobank-doValue 

Το lock-up period, η δυνατότητα εξάσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την αγορά του υπόλοιπου 20% της FPS από τη doValue και πότε θα καταβληθεί το υπερτίμημα των 40 εκατ. ευρώ. Τα προβλεπόμενα έσοδα, EBITDA και κέρδη της FPS.

Τα ντεσού της συμφωνίας Eurobank-doValue 

Lock-up period τριών ετών προβλέπει η συμφωνία μετόχων μεταξύ Eurobank και doValue, για την εξαγορά από την τελευταία του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις FPS. 

Η Eurobank θα διακρατήσει, βάσει των όρων της δεσμευτικής συμφωνίας, το 20% της νέας FPS και για τρία χρόνια κανείς από τους δύο συνεταίρους δεν μπορεί να πωλήσει. Από το τέταρτο έτος, η doValue έχει τη δυνατότητα να εξασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση του 20% της Eurobank. 

Η χρηματοδότηση του τιμήματος των 248 εκατ. ευρώ για το 80% θα γίνει με σύναψη νέου δανεισμού, καθώς η doValue διαθέτει ανεκτά επίπεδα καθαρού δανεισμού, σε σχέση με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Η σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA διαμορφώνεται στα επίπεδα του 2 με 2,2 φορές και μετά την αγορά της FPS θα διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα του 3. 

Η καταβολή του υπερτιμήματος (earn out) των 40 εκατ. ευρώ δεν προβλέπεται, με βάση το business plan της FPS, να διενεργηθεί πριν το 2024. Σημειώνεται ότι η καταβολή του υπερτιμήματος συνδέεται με την επίτευξη υπεραπόδοσης στους στόχους EBITDA.

Τα ενοποιημένα έσοδα της doValue εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν από την απόκτηση του 80% της FPS κατά 100 με 110 εκατ. ευρώ το 2020 και κατά 110 με 120 εκατ. ευρώ το 2021. Τα EBITDA αναμένεται να ενισχυθούν κατά 37 με 42 εκατ. ευρώ το 2020 και κατά 60 με 65 εκατ. ευρώ, το 2021. Τα καθαρά κέρδη θα ενισχυθούν κατά 7 με 10 εκατ. ευρώ το 2020 και κατά 20 με 25 εκατ. ευρώ το 2021. 

Σημειώνεται ότι η FPS, πριν την πώληση του 80%, θα υπογράψει συμβάσεις 10ετούς διαχείρισης για όλα τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures - NPEs) που διαθέτει στην Ελλάδα η Eurobank καθώς και τα δάνεια σε πρώιμη καθυστέρηση (σ.σ. μικρότερη των 90 ημερών). Επίσης, αναλαμβάνει τη διαχείριση ανακτηθέντων ακινήτων που προέρχεται από το παραπάνω χαρτοφυλάκιο.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v