Σαράντης: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Sarantis Cyprus

Η εταιρία με έδρα τη Λευκωσία είναι 100% θυγατρική της Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ.

Σαράντης: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Sarantis Cyprus

H Γρ. Σαράντης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης με την κυπριακή
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GR SARANTIS CYPRUS LIMITED», η
οποία αποτελεί θυγατρική της απορροφούσας εταιρείας κατά 100% με έδρα στην Λευκωσία.

Οπως αναφέρει η εισηγμένη, η ως άνω διασυνοριακή συγχώνευση εγκρίθηκε δυνάμει της με αριθμό 135913./30.12.2019 απόφασης του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων ΑΕ και Αθλητικών ΑΕ, της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΕ3946ΜΤΛΡ-ΝΙ7), η οποία καταχωρίσθηκε την 30.12.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2034296.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v