Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Bonuses άνω των 25 χιλ. ευρώ για μεταφορά στην FPS

Αποζημίωση ίση με 10 μηνιαίους μικτούς μισθούς για όσους δεχθούν να μεταφερθούν στην προς πώληση εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από πιστώσεις. Κατώτατο πλαφόν η νόμιμη αποζημίωση ή τα 25 χιλ. ευρώ. Αορίστου χρόνου με ίδιες αποδοχές και αναγνώριση του προϋπηρεσίας οι νέες συμβάσεις με FPS.

Eurobank: Bonuses άνω των 25 χιλ. ευρώ για μεταφορά στην FPS

Το πλαίσιο για τη μεταφορά στην προς πώληση εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από πιστώσεις, FPS, των εργαζομένων του τομέα προβληματικών δανείων της τράπεζας (Troubled Asset Group-TAG), συμφώνησαν η διοίκηση της Eurobank με το σωματείο εργαζομένων Union Eurobank.

Η συμφωνία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, προβλέπει πλήρη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των περίπου 300 εργαζομένων στην τράπεζα καθώς και αποζημίωση ίση με 10 μηνιαίους μικτούς μισθούς. Ελάχιστο ύψος αποζημίωσης ορίζονται τα 25 χιλ. ευρώ.

Οι εργαζόμενοι, που θα αποδεχθούν οικειοθελώς τη μεταφορά τους θα υπογράψουν στις σύμβαση αορίστου χρόνου με την FPS, διατηρώντας τα επίπεδα μισθού, που είχαν κατά την ημερομηνία λύσης της σχέσης εργασίας τους με την Eurobank. Η FPS θα αναγνωρίσει το σύνολο της προϋπηρεσίας τους στον όμιλο Eurobank, ενώ θα διατηρήσει τυχόν εταιρικές παροχές (εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα βενζίνης/κίνησης, εταιρικό κινητό τηλέφωνο κά).

Ταυτόχρονα, προσφέρεται η δυνατότητα αποχώρησης από την τράπεζα με λήψη αποζημίωσης αντίστοιχης με αυτή που προέβλεπε το τελευταίο πρόγραμμα εθελουσίας με τη διαφορά ότι προσφέρεται μόνο η επιλογή του εφάπαξ ποσού και όχι αυτή της μακροχρόνιας άδειας. Το μέγιστο μικτό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 160 χιλ. ευρώ.

Τέλος, δεν είναι ξεκάθαρο τι θα ισχύσει για όσους εργαζόμενους δεν συναινέσουν στη μεταφορά τους και δεν θελήσουν να αποχωρήσουν από την τράπεζα. Το σωματείο εργαζομένων «Union» ζήτησε από την Eurobank να διασφαλιστούν και οι θέσεις εργασίας όσων απορρίψουν τη μεταφορά και δεν κάνουν χρήση της εθελουσίας.

Η τράπεζα από την πλευρά της σημείωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, ότι φέρουσα τη συνολική ευθύνη της επιτυχίας του εγχειρήματος, διατηρεί αυτούσια τα δικαιώματα που παρέχονται στον μεταβιβάζοντα εργοδότη στο πλαίσιο των νόμων, με στόχο ακριβώς τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Σε αυτή την περίπτωση «το Σωματείο θα επανεξετάσει τη στάση του ανάλογα με τα νέα δεδομένα και μοναδικό σκοπό να μην υπάρξουν απολύσεις για οικονομετεχνικούς ή τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους» όπως αναφέρει η ανακοίνωσή του.

Σημειώνεται ότι η Eurobank σύναψε δεσμευτική συμφωνία με τη doValue, για την πώληση του 80% της FPS, του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) και του 50% πλέον μιας μετοχής των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) της τιτλοποίησης Cairo.

Της πώλησης του 80% της FPS, θα προηγηθεί υπογραφή συμβάσεων για 10ετή ανάληψη διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) και των δανείων σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών της Eurobank καθώς και μεταφορά στην FPS του τομέα προβληματικών δανείων της τράπεζας (Troubled Asset Group-TAG), μαζί με τη συντριπτική πλειονότητα του προσωπικού του.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το σωματείο της τράπεζας, «εξασφαλίζεται η απασχόληση για όλους τους υπό μετακίνηση στην F.P.S. συναδέλφους. 

Κατοχυρώνονται και μεταβιβάζονται οι υφιστάμενες παροχές (μισθολογικές, σε είδος, ασφαλιστικές) για όλο το Προσωπικό που εντάσσεται στην F.P.S.

Επιπλέον ισχυρό οικονομικό κίνητρο για όσους ενταχθούν στην F.P.S.(10 μικτοί και αφορολόγητοι μισθοί) με ελάχιστο € 25.000.

Όποιος δεν επιλέξει την ένταξη και την συνέχιση της εργασίας του στην F.P.S. μπορεί να πάρει παραιτούμενος της Τράπεζας την αποζημίωση του τελευταίου Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου (Ανακοίνωση Αρ. 6/15-05-2019 της Τράπεζας) μόνο για την Α εφάπαξ παροχή με μέγιστο όριο το μικτό ποσό των 160.000 €.

*Δείτε την ανακοίνωση του σωματείου με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v