Στις 31 Ιανουαρίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Eurobank

Μεταξύ άλλων η ΓΣ καλείται να αποφασίσει την απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση της «νέας Eurobank».

Στις 31 Ιανουαρίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Eurobank

Εκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Eurobank στις 31 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Η Γενική Συνέλευση πρόκειται να συνεδριάσει επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα») με σύσταση νέας εταιρείας (η «Επωφελούμενη») και έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης. Έγκριση καταστατικού Επωφελούμενης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

2. Τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, με τροποποίηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων αυτού, με σκοπό α) την εναρμόνισή του στον ν. 4548/2018 και β) την προσαρμογή του συνεπεία της απόσχισης κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 6 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

*Αναλυτικές πληροφορίες για τη ΓΣ της Eurobank, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v