Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δεκτή η αίτηση πτώχευσης της κατασκευαστικής «Τοξότης»

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση πτώχευσης που είχε υποβάλλει η Ιντερμπετόν. H κατάρρευση της «Τοξότης» είχε διαφανεί από την αδυναμία του επιχειρηματία να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγγυητικές και να διατηρήσει τις συμβάσεις που είχε αναλάβει.

Δεκτή η αίτηση πτώχευσης της κατασκευαστικής «Τοξότης»

«Τίτλοι τέλους» για την εταιρείας «Τοξότης» του Χρήστου Καλογρίτσα καθώς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση πτώχευσης που είχε υποβάλλει η τεχνική εταιρία Ιντερμπετόν (ομιλος ΤΙΤΑΝ) εναντίον της στις 18 Νοεμβρίου.

Η Ιντερμπετον ζητούσε να οριστεί μέρα παύσης πληρωμών η Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019, δυο μέρες πριν τις Εθνικές εκλογές, να διοριστεί εισηγητής δικαστής της πτώχευσης, να διαταχθεί η σφράγιση της περιουσίας της και όλες οι ενέργειες που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

H κατάρρευση της «Τοξότης» είχε διαφανεί από την αδυναμία του επιχειρηματία να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγγυητικές και να διατηρήσει τις συμβάσεις που είχε αναλάβει.

Συγκεκριμένα η αίτηση της Ιντερμπετον ανέφερε:

«Την 23/12/2019 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2033949, και στη μερίδα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121913801000, η από 18/11/2019 Αίτηση της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 103333/2019 & Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 866/2019, σύμφωνα με την οποία ζητείται:

Να γίνει δεκτή η αίτηση και να κηρυχθεί η καθ’ ης ανώνυμη εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Να ορισθεί ημέρα παύσης των πληρωμών η 5η Ιουλίου 2019.

Να διορισθεί Εισηγητής Δικαστής της πτώχευσης και προσωρινός σύνδικος της πτώχευσης.

Να ορισθεί χρόνος συνέλευσης των πιστωτών για την εκλογή οριστικού συνδίκου και τη σύνταξη του πίνακα των πιστωτών.

Να διαταχθεί η σφράγιση της περιουσίας της καθής και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.

Η Γραμματέας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όρισε την συζήτηση της παραπάνω αίτησης για την 08/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, Πινάκιο Ρ1/5 (κτίριο 6, αίθουσα 12)»

Εύα Καραμανώλη e.karama[email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v