Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στη Eurobank τέσσερα ακίνητα υπεραγορών Σκλαβενίτη

Το τίμημα που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 117,06 εκατ. ευρώ. Βάσει της συμφωνίας προβλέπεται και καταβολή συμπληρωματικού τιμήματος, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, μετά την πάροδο συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας και εφόσον συντρέξουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στη Eurobank τέσσερα ακίνητα υπεραγορών Σκλαβενίτη

Η Eurobank ανακοινώνει την απόκτηση τεσσάρων ακινήτων - υπεραγορών, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη, σε συνέχεια δεσμευτικού συμβολαιογραφικού προσυμφώνου το οποίο είχε υπογραφεί και ανακοινωθεί από την Grivalia Properties AΕΕΑΠ, τον Μάρτιο του 2019.

Σημειώνεται ότι τα ακίνητα είχαν αγοραστεί από fund αραβικών συμφερόντων που τα είχε στην ιδιοκτησία του από την εποχή Μαρινόπουλου.

Τα ακίνητα διαθέτουν συνολική επιφάνεια 90.000 τ.μ. περίπου, αποτελούμενη από χώρους κύριας χρήσης καθώς και υπόγειους βοηθητικούς χώρους, και είναι πλήρως εκμισθωμένα στον Όμιλο Σκλαβενίτη.

Το τίμημα που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 117,06 εκατ. ευρώ ενώ, βάσει της συμφωνίας, προβλέπεται και καταβολή συμπληρωματικού τιμήματος, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, μετά την πάροδο συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας και εφόσον συντρέξουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η απόδοση της επένδυσης βρίσκεται πλησίον του 9%.

Υπενθυμίζεται πως μετά και τη συγχώνευσή της με την Grivalia Properties, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2019, η Eurobank είναι σήμερα ιδιοκτήτης ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας άνω των 2,1 δισ. ευρώ και στόχος είναι η βέλτιστη διαχείριση και ανάπτυξή του, αντλώντας την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία μέσω της συνεργασίας της Τράπεζας με την Grivalia Management Company.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v