Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Τι άλλαξε στο πλάνο για τη μείωση των NPEs

Η τράπεζα πρόσθεσε μια τιτλοποίηση και μια πώληση δανείων για το 2021, ώστε να πέσει το NPE ratio στο 7%. Γιατί αναθεωρήθηκε επί τα χείρω ο στόχος για τη φετινή χρονιά. Η εξήγηση της τράπεζας.

Eurobank: Τι άλλαξε στο πλάνο για τη μείωση των NPEs

Μία ακόμη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και μια πώληση χαρτοφυλακίου πρόσθεσε η Eurobank στον σχεδιασμό της για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures - NPE) στα επίπεδα του 5% ως το τέλος του 2022.

Τα NPE του ομίλου μειώθηκαν πέρυσι κατά 1,7 δισ. ευρώ μέσω οργανικών δράσεων και κατά 2 δισ. ευρώ μέσω τιτλοποίησης στεγαστικών (Pillar), διαμορφούμενα στα 13 δισ. ευρώ (NPE ratio 29,2%). Μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα θα υποχωρήσουν περαιτέρω κατά 7,5 δισ. ευρώ καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί η συναλλαγή για την τιτλοποίηση Cairo.

Στο τέλος του τρέχοντος έτους τα NPE προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 5,4 δισ. (13,5%), χωρίς να μπορεί να εκτιμηθεί η επίδραση από τον κορωνοϊό. Πρόκειται για επί τα χείρω αναθεώρηση στόχου, καθώς η προηγούμενη οδηγία (guidance) της διοίκησης ανέφερε ότι στο τέλος του 2020 το NPE ratio θα υποχωρούσε στο 12,7%.

Η επί τα χείρω αναθεώρηση οφείλεται, σύμφωνα με την τράπεζα, στο νέο ορισμό της European Banking Authority (EBA) για τα αμφίβολης είσπραξης δάνεια, ο οποίος αυξάνει την περίμετρο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων NPEs. Η πιο σημαντική, όμως, αλλαγή επήλθε στο μείγμα των δράσεων μείωσης των NPEs κατά την επόμενη χρονιά.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει, το 2021, σε τιτλοποίηση NPEs 1,7 δισ. ευρώ και σε πώληση χαρτοφυλακίου 0,4 δισ. ευρώ, ώστε να μειωθεί το απόθεμα των «κόκκινων» δανείων στα 2,7 δισ. ευρώ (ΝPE ratio 7%). Το προηγούμενο πλάνο προέβλεπε τη μείωση των NPEs αποκλειστικά μέσω οργανικών δράσεων μετά την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Cairo. Στο τέλος του 2022, τα NPE προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 2,1 δισ. (5,1%).

Πέραν της τιτλοποίησης και πώλησης δανείων αθροιστικής ονομαστικής αξίας 2,1 δισ. ευρώ, το πλάνο προβλέπει εκποιήσεις δανείων 1,1 δισ., διαγραφές 0,9 δισ. ευρώ και αρνητικό σχηματισμό NPE ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης κάλυψης NPE από προβλέψεις προβλέπεται να διαμορφωθεί στα επίπεδα του 55% στο τέλος της φετινής χρονιάς (55,3% στο τέλος του 2019) και άνω του 60% στο τέλος του 2022. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου από 170 μονάδες βάσης το 2019 προβλέπεται να υποχωρήσει σε περίπου 90 μονάδες βάσης φέτος και σε περίπου 75 μ.β. το 2022.

Από την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την τιτλοποίηση Cairo (σ.σ. πώληση στην doValue του 20% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης έναντι 15 εκατ. ευρώ), η τράπεζα θα εγγράψει ζημιά της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ, ενώ από την πώληση του 80% της FPS στην doValue εγγράφει κεφαλαιακό κέρδος 248 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, προκύπτει υπεραξία 62 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση του διακρατούμενου 20% της FPS.

Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας θα μειωθεί κατά περίπου 350 μονάδες βάσης, με την ολοκλήρωση των δύο παραπάνω συναλλαγών, ενώ περαιτέρω μείωση κατά περίπου 90 μονάδες βάσης αναμένεται να έρθει από την αναγνώριση των senior note ομολογιών με συντελεστή στάθμισης και τον αναβαλλόμενο φόρο. Το όφελος από τη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού αναμένεται να ανέλθει στις 70 μονάδες βάσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v