Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Μειώθηκε το τίμημα για το χαρτοφυλάκιο Pillar

Στα 70 εκατ. ευρώ από 102,5 εκατ. ευρώ αναπροσαρμόστηκε το τίμημα για την πώληση του 95% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Pillar. Δεν εκπληρώθηκαν όροι και προαπαιτούμενα για την καταβολή του υπερτιμήματος 32,5 εκατ. ευρώ.

Eurobank: Μειώθηκε το τίμημα για το χαρτοφυλάκιο Pillar

Στα 70 εκατ. ευρώ περιορίστηκε, τελικώς, το τίμημα πώλησης από τη Eurobank στην PIMCO του 95% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, μεικτής λογιστικής αξίας 1,98 δισ. ευρώ (χαρτοφυλάκιο Pillar), μετά την άγονη κατάληξη της μεταξύ τους διαπραγμάτευσης για το 80% της FPS και την τιτλοποίηση Cairo. 

Όπως έγραψε το Euro2day.gr, οι όροι της συμφωνίας Eurobank-PIMCO για το Pillar προέβλεπαν τίμημα 102,5 εκατ. ευρώ, το οποίο όμως «έσπαγε» ως εξής: τα 70 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ η καταβολή των υπόλοιπων 32,5 εκατ. ευρώ ήταν σε συνάρτηση με την εκπλήρωση των όρων της συμφωνίας. 

Οι παραπάνω όροι δεν εκπληρώθηκαν και η Eurobank υποχρεώθηκε στο τέταρτο τρίμηνο της απελθούσας χρήσης να αντιλογήσει την απαίτηση των 32,5 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν οι σημειώσεις των αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων, να εγγραφεί «ζημιά απο-αναγνώρισης 42,3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων».

Παρότι η τράπεζα δεν κάνει καμία αναφορά στους όρους της συμφωνίας, που δεν εκπληρώθηκαν, η χρονική συσχέτιση κάνει την αγορά να εικάζει ότι σχετίζονται με την απώλεια από πλευράς PIMCO του 80% της FPS και επομένως της 10ετούς σύμβασης διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) της Eurobank.  

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για το Pillar, η PIMCO βρισκόταν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Eurobank για την απόκτηση του 80% της FPS και την αγορά του 20% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairo. Η περίοδος αποκλειστικότητας παρήλθε χωρίς συμφωνία και εν συνεχεία η τράπεζα έδωσε την ευχέρεια στη doValue του ομίλου Fortress να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του χαρτοφυλακίου, το οποίο τελικώς κέρδισε. 

Μετά τη μεταβίβαση του 95% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Pillar στην PIMCO, η Eurobank σταμάτησε να ενοποιεί την εταιρεία ειδικού σκοπού Pillar Finance Designated Activity Company και απο-αναγνώρισε το δανειακό χαρτοφυλάκιο στο σύνολό του, δεδομένου ότι μεταβίβασε τον έλεγχο του SPV και  όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την κυριότητά του. 

Επιπρόσθετα, αναγνώρισε στον ισολογισμό της τα διακρατούμενα ομόλογα πρώτης διαβάθμισης (senior note) ονομαστικής αξίας 1,04 δισ. ευρώ και λογιστικής αξίας 1,058 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων και των εξόδων συναλλαγής). Οι ομολογίες πρώτης διαβάθμισης ταξινομήθηκαν στο επιχειρηματικό δανειακό χαρτοφυλάκιο και φέρουν κουπόνι 1,85%. 

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v