Μινέρβα Ελαιουργική: Συμμετοχή 8,33% από την EOS Hellenic του Απ. Ταμβακάκη

Κάλυψε εξ ολοκλήρου αύξηση κεφαλαίου 2,5 εκατ. ευρώ της εταιρείας. Παραμένει μέτοχος πλειοψηφίας το Diorama fund, μέσω της εταιρείας «Ελαία Ζευς ΑΕ». Πτώση πωλήσεων με βελτίωση των προσαρμοσμένων EBITDA στη χρήση 2018-19. Εξάμηνη η επόμενη χρήση.

Μινέρβα Ελαιουργική: Συμμετοχή 8,33% από την EOS Hellenic του Απ. Ταμβακάκη

Το 8,33% του μετοχικού κεφαλαίου της Μινέρβα Ελαιουργική απέκτησε, πρόσφατα, το επενδυτικό ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών, EOS Fund, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου αύξηση κεφαλαίου της βιομηχανίας, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Με την απόφαση της από 18.12.2019 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μινέρβα αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ, με έκδοση 115.300 ονομαστικών μετοχών και τιμή διάθεσης τα 21,6826 ευρώ ανά μετοχή.

Η αύξηση έγινε με ολική παραίτηση της «Ελαία Ζευς ΑΕ» από τα δικαιώματα προτίμησης και κάλυψη της έκδοσης αποκλειστικά από το EOS Hellenic Renaissance Fund, το οποίο διαχειρίζεται η EOS Capital Partner του Απ. Ταμβακάκη (managing partner).

Μετά την πιστοποίηση κάλυψης της ΑΜΚ, η EOS fund κατέχει το 8,33% του μετοχικού κεφαλαίου της Μινέρβα Ελαιουργική. Το υπόλοιπο 91,67% ελέγχεται από το Diorama fund και το επενδυτικό fund Ellikonos 2 SCA Sicar, μέσω της «Ελαία Ζευς ΑΕ». Το μετοχικό κεφάλαιο της Μινέρβα ανέρχεται στο ποσό των 16.603.104 ευρώ και διαιρείται σε ένα 1.383.592 μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 ευρώ.

Μετά την είσοδο της EOS Fund στο μετοχικό κεφάλαιο της Μινέρβα, άλλαξε και η σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλέον ο Δ. Τακάς, αντιπρόεδρος ο Ι. Καλαντζής και μέλη ο Απ. Ταμβακάκης (EOS Fund), Ν. Κουλής, Αλ. Κατσουρίδης, Π. Σολωμός (Ellikonos).

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η αλλαγή χρήσης με τη μεσολάβηση μιας υποδωδεκάμηνης χρήσης ( 1/7 ως 31/12/2019) ώστε η φετινή να ξεκινά από 1/1 και να ολοκληρώνεται στις 31/12/2020.

Υπενθυμίζεται ότι η «Ελαία Ζεύς ΑΕ» δανειοδοτήθηκε από την Alpha Bank με το ποσό των 22 εκατ. ευρώ για τη μερική χρηματοδότηση του τιμήματος εξαγοράς του 100% της Μινέρβα, με την τελευταία να εγγυάται, με δέσμευση κατάθεσης 2,5 εκατ. ευρώ, τα παραπάνω δάνεια.

Πτώση πωλήσεων, βελτίωση των προσαρμοσμένων EBITDA

H Μινέρβα κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31 Μαΐου 2019 (1η Ιουνίου 2018 - 31 Μαΐου 2019), παρά την αύξηση του όγκου πωλήσεων σε 19.501 τόνους από 17.976 τόνους στην προηγούμενη χρήση, παρουσίασε μείωση πωλήσεων κατά 10%, κλείνοντας έτσι στα 50,1 εκατ. ευρώ, λόγω της πίεσης των τιμών πωλήσεων στην κατηγορία του ελαιόλαδου.

Το κόστος πωληθέντων πιέστηκε αρχικά από τις υψηλές τιμές αποθεμάτων και την επιβάρυνση κυρίως από τις τιμές πρώτης ύλης του βουτύρου αλλά, η προσεκτική διαχείριση των υπολοίπων γραμμών οδήγησε το περιθώριο μικτού κέρδους στο 22% από 19% της αντίστοιχης χρήσης του 2018.

Τα EBITDA ανήλθαν στα 3,6 εκατ. ευρώ από 3,65 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρήση ενώ τα προσαρμοσμένα διαμορφώθηκαν στα 4,2 εκατ. ευρώ από 3,99 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές ξεπέρασαν το 13,5% του συνολικού κύκλου εργασιών από 12% της χρήσης 2018.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v