Στις 7 Μαίου η Γενική Συνέλευση της Σαράντης

Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

Στις 7 Μαίου η Γενική Συνέλευση της Σαράντης

Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης, θα πραγματοποιήσει η Σαράντης την 7 η Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2019 – 31/12/2019.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.

3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020, και ορισμός της αμοιβής τους.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.

6. Ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v