Ποια πρόσθετα μέτρα στήριξης ζητά η αγορά

Καλά αλλά... λίγα, είναι το μήνυμα που στέλνουν επιχειρηματικοί φορείς, μετά τις ανακοινώσεις του πακέτου στήριξης. Στην κορυφή των αιτημάτων, η τόνωση της ρευστότητας.

Ποια πρόσθετα μέτρα στήριξης ζητά η αγορά

«Ενίσχυση της ρευστότητας». Αυτό είναι το «σύνθημα-αίτημα» της αγοράς προς την κυβέρνηση, η οποία παρά τις άμεσες ενέσεις για την τόνωσή της μέσω της δημιουργίας συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και την παροχή διευκολύνσεων αποπληρωμής φορολογικών και τραπεζικών οφειλών, καλείται από τους φορείς να λάβει πρόσθετα και πιο γενναία μέτρα για τη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας. Τόσο για τη διάσωση χιλιάδων επιχειρήσεων όσο και τον περιορισμό, στο μέτρο του δυνατού, των θέσεων εργασίας που θα χαθούν εξαιτίας της πανδημίας.

Η ενίσχυση της ρευστότητας είναι το κυρίαρχο αίτημα, ωστόσο, μια σειρά φορέων προτάσσει τη λήψη και άλλων μέτρων, τα οποία συνδυαστικά μπορούν να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης. Κάποια από αυτά, δε, αποτελούν πάγια αιτήματα των επιχειρήσεων, που αν και ζητούνται εδώ και χρόνια, δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Σε αυτά, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών.

Η ΓΣΕΒΕΕ

Υπό τις δυσοίωνες εκτιμήσεις της ότι η πανδημία μπορεί να έχει ως συνέπεια την απώλεια 250.000 θέσεων απασχόλησης μόνο από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι, εργοδότες, εργαζόμενοι), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) με ανοικτή επιστολή της προς την κυβέρνηση και το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, καταθέτει μια σειρά προτάσεων οι οποίες αν υλοποιηθούν, θα συνέβαλλαν στη μείωση των επιπτώσεων.

Στην κορυφή, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκονται τα θέματα ρευστότητας, με τη ΓΣΕΒΕΕ να ζητεί την καθολική εφαρμογή της δεύτερης φάσης του μέτρου της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και αριθμού εργαζομένων.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ζητεί και τον επαναπροσδιορισμό των κριτήριων ένταξης και αύξηση των κονδυλίων των προγραμμάτων δανειοδότησης με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ΤΕΠΙΧ II, ώστε να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, με απαγόρευση αναχρηματοδότησης δανείων, αλλά και την επέκταση της επιδότησης των τόκων υφιστάμενων δανείων για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση, χωρίς ρήτρα απασχόλησης.

Πάντως η ΓΣΕΒΕΕ προτάσσει τη στήριξη των επιχειρήσεων και ειδικά των πολύ μικρών και μεσαίων, μέσω επιχορηγήσεων και όχι δανείων, καθώς η πρόσβαση των επιχειρήσεων αυτών στον τραπεζικό δανεισμό είναι, με τα κριτήρια που τίθενται, απαγορευτική.

Σε ό,τι αφορά τον άξονα ανάσχεσης της διόγκωσης του ιδιωτικού χρέους, η ΓΣΕΒΕΕ ζητεί το πάγωμα καταβολής ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2020 με αντίστοιχη επέκταση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής και καταβολή από 1/1/2021, ως συνέχεια της τελευταίας ενήμερης καταβολής.

Επίσης, αιτείται την επέκταση της νέας πάγιας ρύθμισης οφειλών από 24 σε 48 δόσεις για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική κρίση και το πάγωμα καταβολής ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2020, με αντίστοιχη επέκταση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής και καταβολή από 1/1/2021 ως συνέχεια της τελευταίας ενήμερης καταβολής.

Εναλλακτικά, αντί της επέκτασης του συνολικού χρόνου αποπληρωμής, να δοθεί η δυνατότητα μεταφορά τους στο τέλος του ασφαλιστικού βίου, είτε για εξαγορά τους είτε αφαίρεσης τους από τον ασφαλιστικό χρόνο του ασφαλισμένου.

Επίσης, μεταξύ άλλων, ζητεί:

  • Αναστολή κάθε είδους εισπρακτικών και αναγκαστικών μέτρων από το ΚΕΑΟ για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση.
  • Παράταση της αναστολής προθεσμίας πληρωμής αξιογράφων (επιταγών κ.λπ.) για τουλάχιστον άλλες 75 ημέρες, με παράλληλη μέριμνα για τους κομιστές είτε με την παροχή της δυνατότητας προεξόφλησης του 80% των επιταγών από τις τράπεζες είτε μέσω της δυνατότητας χορήγησης άτοκων δανείων διετούς διάρκειας προς τους εκδότες αποκλειστικά για την κάλυψη των αναφερόμενων υποχρεώσεών τους.
  • Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και παράταση της αναστολής καταβολής δόσεων τραπεζικών δανείων των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση τουλάχιστον μέχρι τις 30/9/2020.
  • Προσαρμογή-μείωση των τραπεζικών προμηθειών (ηλεκτρονικές συναλλαγές, χρεώσεις, έξοδα κίνησης στο e-banking, πληρωμών προς ΔΕΚΟ κ.λπ.) στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.
  • Παράταση της μείωσης των μισθωμάτων των επιχειρήσεων μέχρι τις 31/12/2020, με ανάλογη επέκταση των υφιστάμενων ρυθμίσεων υπέρ των ιδιοκτητών.
  • Aναστολή πλειστηριασμών για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση.

Η ΕΣΕΕ

Ένα διαχρονικό, από τα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, αίτημα προβάλλει από την πλευρά της η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Και αυτό δεν είναι άλλο από τη θεσμοθέτηση του ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού.

Σε ό,τι αφορά το καυτό για τους εμπόρους θέμα των ενοικίων, η ΕΣΕΕ ζητεί την επιδότηση όλων των εμπορικών μισθώσεων από την πολιτεία σε ποσοστό 40% έως τις 31/12/2020. Μάλιστα, έχει προχωρήσει και στην εκτίμηση του δημοσιονομικού κόστους, το οποίο υπολογίζει στα 258 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον η ΕΣΕΕ ζητεί την πλήρη αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, καθώς και την άρση των αδικιών κατά τη β’ φάση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής με στόχευση στις 130.00 ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό, που έμειναν εκτός στην α' φάση.

Επίσης, ζητεί νέα παράταση κατά 75 ημέρες της εμφάνισης, πληρωμής και σφράγισης των επιταγών, επισημαίνοντας ότι η παράταση αυτή θα καλύψει και τις ειδικές ανάγκες των εποχικών επιχειρήσεων, οι οποίες τώρα αρχίζουν σταδιακά να λειτουργούν με συσσωρευμένες υποχρεώσεις.

Τέλος, αναφέρεται στην ανάγκη ειδικής υποστήριξης όλων των επιχειρήσεων των τουριστικών περιοχών με μέτρα αντίστοιχα με αυτά των επιχειρήσεων διαμονής, αλλά και στην επαναφορά του ευνοϊκού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά.

Ο ΠΣΕ

Πρόσθετες παρεμβάσεις στο μέτωπο της φορολογίας και της ρευστότητας, οι οποίες κατά την εκτίμηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) θα δώσουν βαθιά ανάσα στην αγορά, ζητούν από την κυβέρνηση και οι εξαγωγείς.

Σύμφωνα με τον ΠΣΕ, οι Έλληνες εξαγωγείς δίνουν μάχη να αντεπεξέλθουν στις πρωτοφανείς συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία και να συνεχίσουν να τροφοδοτούν τις διεθνείς αγορές. Γι' αυτό επισημαίνει ότι είναι κρίσιμο αυτές τις στιγμές να διατηρηθούν ανοιχτά τα κανάλια τροφοδοσίας και να εξυπηρετηθούν οι παραγγελίες προς το εξωτερικό, ειδικά στην κατηγορία των τροφίμων και νωπών οπωροκηπευτικών.

Ο ΣΒΕ

Η μείωση της φορολογίας και του έμμεσου κόστους εργασίας είναι τα «πρώτα αιτήματα» που καταθέτουν προς την κυβέρνηση οι βιομηχανίες της Βόρειας Ελλάδας, όπως αποτυπώνεται σε έρευνα γνώμης που διενήργησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανικών Ελλάδας (πρώην ΣΒΒΕ) στα μέλη του.

Πέραν των παραπάνω, ως θέματα αιχμής κατά τον ΣΒΕ, αναδεικνύονται η ανταπόκριση και προσαρμογή του τραπεζικού συστήματος στις ανάγκες των επιχειρήσεων, ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή της αγοράς εργασίας, η εμβάθυνση και η παγίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v