Εκταμιεύθηκαν ομολογιακά δάνεια από τη Βαρβαρέσος

Μετά τις εκταμιεύσεις ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμο.

Εκταμιεύθηκαν ομολογιακά δάνεια από τη Βαρβαρέσος

Η «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ» ανακοινώνει ότι την 30.06.2020 εκταμιεύθηκαν Κοινά Ομολογιακά Δάνεια ως εξής :

  • Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 6.322.988,00
  • Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 2.376.077,00
  • Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 1.121.575,00

όπως προβλεπόταν από την 10.03.2020 Σύμβαση και την από 10.06.2020 τροποποίηση αυτής με τις Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank.

Με την εκταμίευση των 6.322.988 ευρώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας.

Με την εκταμίευση των 2.376.077 ευρώ και 1.121.575 ευρώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς η χρηματοδότηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου που έχει ενταχθεί στον Ν. 4399/2016. Μετά τις ανωτέρω εκταμιεύσεις ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v