Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Motor Oil: Απέκτησε αιολικό πάρκο αδειοδοτημένης δυναμικότητας 3 MW

Μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος αιολικού πάρκου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου στις ΑΠΕ θα ανέλθει στα 60 MW.

Motor Oil: Απέκτησε αιολικό πάρκο αδειοδοτημένης δυναμικότητας 3 MW

Η Motor Oil ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση ενός αιολικού πάρκου αδειοδοτημένης δυναμικότητας 3 MW, ευρισκόμενου στην Κεντρική Ηπειρωτική Ελλάδα.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της Teforto Holdings Limited (100% θυγατρική του ομίλου Mοtor Οil), η οποία απέκτησε το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας Οπούντια Οικολογική Αιολική Α.Ε., που αποτελούσε συμμετοχή της Δέλτα Τεχνική Α.Ε. Το αιολικό πάρκο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Οπούντια Οικολογική Αιολική Α.Ε.  

Η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Mοtor Οil για περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς, μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος αιολικού πάρκου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου στις ΑΠΕ θα ανέλθει στα 60 MW.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v