Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση της Τζιρακιάν για τις 26 Αυγούστου

Αναβλήθηκε η ΓΣ κατόπιν σχετικού αιτήματος μειοψηφίας ποσοστού 15,11%.

Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση της Τζιρακιάν για τις 26 Αυγούστου

H Τζιρακιάν Profil ανακοίνωσε ότι στις 06/08/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 59,82 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 911.875 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 1.524.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος μειοψηφίας ποσοστού 15,11% αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τις 26/08/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v