Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Αύξηση 62% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 51,387 εκατ. ευρώ, έναντι 45,202 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 13,68%.

Flexopack: Αύξηση 62% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου της Flexopack στην διάρκεια του Α Εξαμήνου της χρήσης 2020, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (ΑΆ Εξάμηνο 2019) έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 51,387 εκατ. ευρώ, έναντι 45,202 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 13,68% και ο εταιρικός σε 43,821 εκατ. ευρώ, έναντι 39,819 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 10,05%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 11,405 εκατ. ευρώ, έναντι 7,555 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 50,96% και σε εταιρικό επίπεδο σε 9,471 εκατ. ευρώ έναντι 7,341 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,02%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 7,429 εκατ. ευρώ, έναντι 4,958 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 49,84% και για την Εταιρεία σε 6,754 εκατ. ευρώ έναντι 5,198 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 29,93%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 5,672 εκατ. ευρώ, έναντι 3,496 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 62,24% και για την Εταιρεία σε 5,179 εκατ. ευρώ, έναντι 3,792 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 36,58%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v