Ανοικτό το ενδεχόμενο πώλησης δανείων της Vivartia από την Εθνική

Γιατί η τράπεζα εξετάζει την πώληση των δανείων της Vivartia, παρά τη δεσμευτική προσφορά της CVC Capital Partners. Οι λεπτομέρειες της προσφοράς και η.. οπτική της τράπεζας.

Ανοικτό το ενδεχόμενο πώλησης δανείων της Vivartia από την Εθνική

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο να προχωρήσει η Εθνική, με ή χωρίς τη σύμπραξη της Eurobank, σε πώληση των δανειακών της απαιτήσεων έναντι της Vivartia, παρά τη δεσμευτική προσφορά που κατέθεσε πρόσφατα η CVC Capital Partners στη MIG, για την αγορά του 92,08% του ομίλου τροφίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της Εθνικής κερδίζει πόντους η άποψη ότι η τράπεζα δεν έχει λόγους να «παγώσει» ή να ματαιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, που είχε αναθέσει στην Axia, για την πώληση δανείων της Vivartia, ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Η προσφορά του private equity fund προβλέπει την αγορά του 92,08% της Vivartia έναντι 175 εκατ. ευρώ και την παροχή ρευστότητας της τάξης των 35 εκατ. ευρώ, ως έναντι μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα άμεσα ταμειακά ζητήματα του κλάδου εστίασης.

Δεν υπάρχει πρόθεση του fund, σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας, να εγγυηθεί, άμεσα ή έμμεσα, τα δάνεια της Vivartia. Άλλωστε, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί συνήθη πρακτική. Επιπρόσθετα, είναι πιθανόν η προσφορά της CVC Capital Partners να ενέχει την αίρεση επιβεβαιωτικού ελέγχου (subject to confirmatory due diligence), ο οποίος θα ξεκινήσει μετά τη δημοσίευση αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, οι υποστηρικτές της άποψης εντός Εθνικής ότι ο διαγωνισμός πρέπει να συνεχισθεί, εκτιμούν ότι η τράπεζα αξίζει να δοκιμάσει τα… νερά και αν λάβει προσφορές, με λελογισμένο discount να ολοκληρώσει τη συναλλαγή. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας.

Μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures - NPEs) και του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού της, ενώ η ρευστότητα που θα απελευθερωθεί, θα κατευθυνθεί σε νέες χορηγήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική χρησιμοποίησε ένα μεγάλο μέρος (396 εκατ. ευρώ) των έκτακτων κερδών, τα οποία κατέγραψε στο Α' τρίμηνο της φετινής χρήσης, για σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων σε ήδη απομειωμένα δάνεια. Μαζί με τη Eurobank διατηρούν τους υψηλότερους δείκτες κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις.

Στο τέλος του 2019, με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, ο όμιλος Vivartia είχε συνολικό δανεισμό 424,2 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός ανερχόταν στα 369,3 εκατ. ευρώ, με τα -συγκρίσιμα- EBITDA χρήσης 2019 να διαμορφώνονται στα 64 εκατ. ευρώ. Η έλευση της πανδημίας επέφερε σημαντικό πλήγμα στις πωλήσεις και τα EBITDA του κλάδου εστίασης.

 

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v