Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σύμβαση ΟΣΕ-Motor Oil για σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο

Οι μελέτες και το έργο θα χρηματοδοτηθούν στο σύνολο τους από την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και το έργο είναι προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ.

Σύμβαση ΟΣΕ-Motor Oil για σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο

Υπογράφηκε σήμερα 2-10-2020 μεταξύ του Αναπλ. Δ/ντος Σύμβουλου του ΟΣΕ, κ. Αθανάσιου Κοτταρά και του Αναπλ. Δ/ντος Σύμβουλου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κ. Ιωάννη Κοσμαδάκη, Ιδιωτικό Συμφωνητικό, για την κατασκευή του έργου της σιδηροδρομικής σύνδεσης των εγκαταστάσεων της παραπάνω εταιρείας με το υφιστάμενο κεντρικό σιδ/κο δίκτυο ΠΑΘΕΠ στην περιοχή του Ισθμού.

Οι μελέτες και το έργο θα χρηματοδοτηθούν στο σύνολο τους από την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και το έργο είναι προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ.

Ήδη ο ΟΣΕ έχει υποβάλει Αίτηση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργου και αναμένεται η έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ.

Το έργο αφορά κατασκευή νέας σιδ/κής γραμμής (υποδομής και της επιδομής) μήκους 9.0 Km εκ των οποίων τα 2.5 Km θα είναι διπλή γραμμή, με ανακατασκευή του σιδ/κου σταθμού Καλαμακίου και ένα νέο σιδ/κο Σταθμό στα Διυλιστήρια της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

Το έργο που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, θα γίνει υπό την επίβλεψή του ΟΣΕ και θα πληροί της προδιαγραφές διαλειτουργικότητας.

Το προβλεπόμενο εμπορευματικό έργο για τον ΟΣΕ, θα είναι της τάξης των 500.000 tn/έτος και υπολογίζεται ότι θα επιφέρει αύξηση των εσόδων του ΟΣΕ κατά 1.000.000 Ευρώ.


 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v