Μείωση πωλήσεων και δανεισμού για την CPI

Υποχώρησαν τα προ φόρων αποτελέσματα από τα +71 στα -266 χιλ. ευρώ.

Μείωση πωλήσεων και δανεισμού για την CPI

Υποχώρηση κύκλου εργασιών από τα 16,15 στα 15 εκατ. ευρώ σημείωσε η CPI κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2020.

Παράλληλα, η εισηγμένη εταιρεία ανακοίνωσε:

• Βελτίωση του EBITDA από τα +466 στα +500 χιλ. ευρώ.

• Υποχώρηση των προ φόρων αποτελεσμάτων από τα +71 στα -266 χιλ. ευρώ.

• Επιδείνωση του καθαρού αποτελέσματος από τα -32 στα -275 χιλ. ευρώ.

• Ίδια κεφάλαια που στις 30/6/2020 διαμορφώθηκαν στα 2,586 εκατ. ευρώ.

• Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές (+1,1 εκατ. ευρώ) και θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές (+796 χιλ. ευρώ) με αποτέλεσμα τη μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού στο 1,84 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v