Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Στην Intrum 53.000 μη εξυπηρετούμενα δάνεια

H τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση στην Intrum δάνεια συνολικής απαίτησης 1,7 δισ. και 0,7 δισ. ευρώ (project Iris). Το τίμημα της συναλλαγής αντιστοιχεί σε περίπου 6% της μεικτής λογιστικής αξίας.

Πειραιώς: Στην Intrum 53.000 μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή της Πειραιώς με την Intrum για το project Iris, με την τράπεζα να ανακοινώνει τη μεταβίβαση 53.000 μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προέβη σε συμφωνία με την Intrum, στο πλαίσιο κοινοπραξίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης («EBRD»), για την πώληση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) ιδιωτών, μικρών επιχειρήσεων και χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από περίπου 53 χιλιάδες δάνεια συνολικής πιστωτικής απαίτησης ύψους €1,7 δισ. και €0,7 δισ. μεικτής λογιστικής αξίας. Το τίμημα της συναλλαγής αντιστοιχεί σε περίπου 6% της μεικτής λογιστικής αξίας.

Η συναλλαγή αποτελεί μέρος των συστηματικών ενεργειών της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την υλοποίηση του σχεδιασμού της για μείωση του αποθέματος των ΜΕΑ.

Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v