ΜΙG: Τη Δευτέρα η μεταβίβαση της SingularLogic σε Epsilon Net και Space Hellas

Ολοκληρώθηκε ο νομικός και λογιστικός έλεγχος της εταιρείας από τις αγοράστριες.

ΜΙG: Τη Δευτέρα η μεταβίβαση της SingularLogic σε Epsilon Net και Space Hellas
Η Marfin Investment Group, αφενός, και το επενδυτικό σχήμα Epsilon Net Α.Ε. και Space Hellas, αφετέρου, ανακοινώνουν για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ότι, μετά την ολοκλήρωση του διενεργηθέντος επιβεβαιωτικού νομικού και λογιστικού ελέγχου από τις Αγοράστριες, η μεταβίβαση της (άμεσης κι έμμεσης) συμμετοχής της MIG στη SingularLogic Α.Ε. που ανέρχεται σε ποσοστό 99,61% προς τις Αγοράστριες θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τους όρους της από 27.11.2020 σύμβασης πώλησης μεταξύ των μερών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v