Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΧΣ: Ενέγραψε ζημιά 1,1 δισ. ευρώ από τη μετατροπή των CoCos της Πειραιώς

Στις 30/9 το Ταμείο αποτιμούσε τα CoCos στο 1,59 δισ. ευρώ. Κατά τη μετατροπή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών απέκτησε μετοχές Πειραιώς αξίας 489,5 εκατ. ευρώ. Στο Δ' τρίμηνο του 2020 θα εγγραφεί η ζημιά.

ΤΧΣ: Ενέγραψε ζημιά 1,1 δισ. ευρώ από τη μετατροπή των CoCos της Πειραιώς

Ζημιά ύψους 1,1 δισ. ευρώ θα εγγράψει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις οικονομικές καταστάσεις Δ' τριμήνου χρήσης 2020, εξαιτίας της μετατροπής των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (Contingent Convertible - CoCo) έκδοσης Πειραιώς, τις οποίες κατείχε.

Η μετατροπή των CoCos διενεργήθηκε με βάση την τιμή της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στις 4 Ιανουαρίου 2021 (1,241 ευρώ). Με βάση την παραπάνω τιμή μετατροπής, οι 394,4 εκατ. νέες μετοχές Πειραιώς που απέκτησε το Ταμείο αποτιμήθηκαν στα 489,5 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο ότι η εύλογη αξία των CoCos στα βιβλία του ΤΧΣ ανερχόταν στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές του καταστάσεις, σε 1,59 δισ. ευρώ (σ.σ. για την ακρίβεια 1.589,7 εκατ. ευρώ), η ζημιά ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι εντός του 2020 το ΤΧΣ είχε προβεί σε απομείωση της αξίας των CoCos κατά 282,5 εκατ. ευρώ. Επομένως, η συνολική ζημιά από το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο εντός της χρήσης 2020 ανέρχεται σε 1,38 δισ. ευρώ

Στις 23 Νοεμβρίου 2020, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, αφού έλαβε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Governing Council) ΕΚΤ και εξέτασε τις διαθέσιμες επιλογές, εξάσκησε τη διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του προγράμματος έκδοσης του CoCo και αποφάσισε να ακυρώσει την πληρωμή του τοκομεριδίου του CoCo, ύψους 165 εκατ. ευρώ, που ήταν πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020.

Δεδομένου ότι ήταν η δεύτερη φορά που το κουπόνι δεν καταβλήθηκε (σ.σ. η Πειραιώς έχει ασκήσει το δικαίωμα μη πληρωμής και το 2018), επήλθε γεγονός ενεργοποίησης και τα CoCos μετατράπηκαν αυτόματα σε 394,4 εκατομμύρια μετοχές της τράπεζας, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς σε 61,34% από 26,42%.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v