Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υπερκάλυψη πάνω από 5 φορές για το ομόλογο της Motor Oil

Η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών ορίστηκε σε 1,90% ετησίως, με την εταιρία να αντλεί 200 εκατ. ευρώ. Πώς κατανεμήθηκαν οι τίτλοι.

Υπερκάλυψη πάνω από 5 φορές για το ομόλογο της Motor Oil

Η «ALPHA BANK Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της Motor Oil προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 19.03.2021, ανακοίνωσαν ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.019,31 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 5,1 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 1,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 1,90% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

α) 147.000 Ομολογίες (73,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και

β) 53.000 Ομολογίες (26,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Η εξέλιξη, λένε πηγές στην αγορά, είναι μια απόδειξη ότι η εγχώρια αγορά ομολόγων μπορεί να προσφέρει κεφάλαια στις επιχειρήσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v