Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παίρης: Πρόταση στη ΓΣ για μη διανομή μερίσματος

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Παίρης θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2021.

Παίρης: Πρόταση στη ΓΣ για μη διανομή μερίσματος

Η εταιρεία Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021 το οποίο έχει ως εξής:

Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης της Ετήσιας οικονομικής έκθεσης χρήσης 2020:
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Οικονομικής έκθεσης χρήσης 2021:
Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v