Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ικτίνος: Μείωση πωλήσεων και κερδών λόγω πανδημίας

Κατά 21,04% μειώθηκε ο τζίρος το 2020 και κατά 29,44% τα EBITDA, με το περιθώριο πάντως να διατηρείται στο 23,44%. Στο 1,12 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη, καταγράφοντας πτώση κατά 70,4%. Εκτίναξη των EBITDA κατά 238% στο Α' τρίμηνο. Ο δανεισμός.

Ικτίνος: Μείωση πωλήσεων και κερδών λόγω πανδημίας

Αισθητή επίδραση είχε η πανδημία στα μεγέθη της Ικτίνος Ελλάς ΑΕ κατά τη χρήση 2020, λόγω της μείωσης στην κατασκευαστική δραστηριότητα διεθνώς και τη συνακόλουθη πτώση στη ζήτηση μαρμάρου, ενώ τα μεγέθη του Α' τριμήνου της τρέχουσας χρήσης δείχνουν αισθητή ανάκαμψη.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις, κατά τη χρήση 2020, ανήλθαν σε 35,12 εκατ. ευρώ έναντι 44,49 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας πτώση κατά 21,04%. Τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 14,46 εκατ. ευρώ από 19,44 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας μείωση κατά 25,6%.

Μέρος της επίπτωσης από τη μείωση των πωλήσεων αντισταθμίστηκε από τη μείωση κατά 15,37% των δαπανών διοίκησης και διάθεσης. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,6 εκατ. ευρώ το 2019 (πτώση κατά 29,44%). Το σχετικό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 23,44%.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 55,21%, διαμορφούμενα σε 2,67 εκατ. ευρώ έναντι 5,96 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,12 εκατ. ευρώ από 3,8 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 70,42%.

Οι δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 10%, φθάνοντας σε 43.305.279 ευρώ, με την τάση να αντιστρέφεται από το τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης κατά τη διάρκεια του οποίου ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 1,2 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει η εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι η μητρική έλαβε δάνεια με εγγύηση Δημοσίου, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ (3,5 από ΕΤΕ και 2 εκατ. από Alpha), Επίσης έλαβε ποσό 500.000 ευρώ με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Στο πρώτο τρίμηνο, η μητρική εμφάνισε σημαντικά αυξημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 8,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Τα Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,8 εκατ. ευρώ, έναντι 0,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση κατά 238%.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν υφίσταται ανησυχία αναφορικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας καθώς ο όμιλος διαθέτει ταμειακή επάρκεια και τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία - γραμμές χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα και είναι σε θέση να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και να αντεπεξέλθει στην παγκόσμια κρίση.

Ως προς την πρόβλεψη για την πορεία του ομίλου, αφού επισημαίνει ότι το περιβάλλον παραμένει ρευστό, δηλώνει αισιόδοξη ως προς την εξέλιξη των πωλήσεων, καθώς τα μηνύματα από τις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται και από αυτές που ήδη έχουν κλείσει και βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Η ανάκαμψη της αγοράς, σύμφωνα με τη διοίκηση της Ικτίνoς, θα είναι σταδιακή και αναμένεται να ξεκινήσει το β’ εξάμηνο του 2021, ενώ οι πρώτοι μήνες λειτουργίας μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων θα παρουσιάζουν μειωμένες πωλήσεις σε σχέση με αντίστοιχους μήνες προηγούμενων ετών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v