Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εμεινε… όρθια η ΑΝΕΚ, εκκρεμούν οι αποφάσεις των τραπεζών

Χάρη στη μετάθεση υποχρεώσεων, εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές. Αρνητική καθαρή θέση και ληξιπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις επιβάλλουν εξυγίανση. Πώληση πλοίων για μείωση χρέους εισηγείται η διοίκηση.

Εμεινε… όρθια η ΑΝΕΚ, εκκρεμούν οι αποφάσεις των τραπεζών

Αρνητική καθαρή θέση, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες και κατ’ επέκταση αρνητικό κεφάλαιο κίνησης εμφάνισε, κατά τη χρήση 2020, ο όμιλος AΝΕΚ, ως αποτέλεσμα της πανδημίας αλλά και της εκκρεμότητας που υπάρχει, εδώ και μια διετία, για την αναδιάρθρωση του δανεισμού και την εξυγίανσή του.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 124,5 εκατ. έναντι 173,9 εκατ. το 2019, λόγω των περιορισμών και της μειωμένης τουριστικής κίνησης, που επέφερε η πανδημία. Ενδεικτικό είναι ότι ενώ η ΑΝΕΚ εκτέλεσε μόλις 2% λιγότερα δρομολόγια το 2020, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, διακίνησε κατά 52% λιγότερους επιβάτες και κατά 43% λιγότερα Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Τα μεικτά κέρδη υποχώρησαν σε 14,8 εκατ. από 40,3 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να υποχωρεί στο 11,9% από 23,2%. Τα ενοποιημένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 6,9 εκατ. ευρώ (περιθώριο 5,5%) από 25,9 εκατ. ευρώ (14,7%), το 2019.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές 14,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,8 εκατ. το 2019, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 15,1 εκατ. ευρώ. Έτσι, η μεν μητρική έκλεισε τη χρήση με αρνητικά ίδια κεφάλαια 9,94 εκατ. ευρώ, ο δε όμιλος με οριακά αρνητική καθαρή θέση.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2020 ολοκληρώθηκε η μετατροπή μέρους των μετατρέψιμων ομολογιών σε κοινές μετοχές και επήλθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 10,8 εκατ. ευρώ. Τράπεζες και Cross Ocean διατηρούν το δικαίωμα μετατροπής του υπόλοιπου ΜΟΔ, που ανέρχεται σε 11,2 εκατ. ευρώ.

Αν το πράξουν, όμως, θα αυξήσουν σημαντικά τη μετοχική τους θέση. Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς ήδη κατέχει το 28,13% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝEΚ και αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο, ενοποιώντας την με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η επόμενη κίνηση θα γίνει, όταν οριστικοποιηθεί το σχέδιο των πιστωτών για την επόμενη ημέρα της ακτοπλοϊκής εταιρείας.

Η ΑΝΕK εμφάνισε, το 2020, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 260 εκατ. ευρώ, εξαιτίας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της προς τράπεζες (252,9 εκατ. ευρώ), εξέλιξη που σε συνδυασμό με την αρνητική καθαρή θέση και την επίπτωση, που συνεχίζει να έχει η πανδημία στα αποτελέσματά της, οδήγησαν τους ορκωτούς στην επισήμανση περί ουσιώδους αβεβαιότητας, ως προς τη συνέχιση δραστηριότητας.

Θετικές ταμειακές ροές και ταμείο 11,4 εκατ. ευρώ

Από την άλλη, ο όμιλος διατήρησε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές, χάρη στη μετάθεση υποχρεώσεων, ως αποτέλεσμα είτε των κυβερνητικών μέτρων στήριξης (παράταση πληρωμής φόρων και εισφορών), είτε της ενεργητικής διαχείρισης υποχρεώσεων, απαιτήσεων και αποθεμάτων. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου στις 31.12.2020 ανέρχονται σε 11,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερα από αυτά που διακρατούσε ένα χρόνο πριν.

Επιπρόσθετα, η διοίκηση αναφέρει ότι στις προθέσεις της περιλαμβάνεται η ρύθμιση δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων, μετά την επαναφορά της κανονικότητας και, ενδεχομένως, η εκποίηση πλοίων για την απόσβεση χρέους.

Η ΑΝEΚ, όπως και οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, προχώρησε σε αναδιάρθρωση δρομολογίων και περιόρισε τις λειτουργικές δαπάνες, στο πλαίσιο των κινήσεων αντιστάθμισης της ζημιάς από τη σημαντική μείωση των εσόδων. Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να εφαρμόζει τα κρατικά εργαλεία στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων (παράταση πληρωμής φόρων και εισφορών, αναστολές συμβάσεων, πρόγραμμα «Συν-εργασία» κ.λπ.).

Τα παραπάνω μέτρα, σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών των καυσίμων και την κρατική ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου, αντιστάθμισαν ως ένα βαθμό τη μεγάλη μείωση των εσόδων του 2020.

Οι εκτιμήσεις για τη φετινή χρονιά

Στους πρώτους μήνες του 2021 η κατάσταση δεν έχει διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα, αφού εξακολουθούν να ισχύουν αφενός περιορισμοί στις μετακινήσεις των επιβατών και αφετέρου κρατικά μέτρα στήριξης. Η σταδιακή άρση των περιορισμών και η επανεκκίνηση του τουρισμού τη θερινή περίοδο αναμένεται, σύμφωνα με τη διοίκησή της, να επιδράσουν θετικά στα λειτουργικά αποτελέσματα του β’ εξαμήνου του 2021.

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι παραμένει η αβεβαιότητα για το άμεσο μέλλον, κυρίως λόγω των μεταλλάξεων του ιού. Αναφορικά με την χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου, η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι η επίπτωση από την πανδημία στη δραστηριότητά του θα είναι σημαντική και κατά τη φετινή χρονιά, τουλάχιστον μέχρι την άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις.

Επιπλέον, οι προοπτικές του ομίλου θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες ανταγωνισμού που θα επικρατήσουν στον κλάδο, καθώς και από τη διαμόρφωση των διεθνών τιμών πετρελαίου, οι οποίες τους πρώτους μήνες του 2021 κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v