Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte Computer: Στο 0,032 ευρώ ανά μετοχή το φετινό μέρισμα

Το 2020 η εισηγμένη εταιρεία είχε αυξήσει τον κύκλο εργασιών της από τα 29,7 στα 31,7 εκατ. ευρώ, το EBITDA από το 1,98 στα 3,45 εκατ. ευρώ και τα καθαρά της κέρδη από τις 599 χιλ. στο 1,66 εκατ. ευρώ.

Byte Computer: Στο 0,032 ευρώ ανά μετοχή το φετινό μέρισμα

Οι έντονα ανοδικές επιδόσεις της Byte Computer κατά την τελευταία διετία, οι οποίες συνοδεύτηκαν από σαφώς ικανοποιητικές ταμειακές ροές, οδηγούν φέτος την εισηγμένη εταιρεία στη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της, μετά από πολλά χρόνια σχετικής «ανομβρίας».

Ειδικότερα, η διοίκηση της Byte θα προτείνει στην επικείμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τη διανομή 0,032 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί στο 30% των καθαρών κερδών της χρήσης 2020 (το υπόλοιπο επανεπενδύεται).

Το 2020 η εισηγμένη εταιρεία είχε αυξήσει τον κύκλο εργασιών της από τα 29,7 στα 31,7 εκατ. ευρώ, το EBITDA από το 1,98 στα 3,45 εκατ. ευρώ και τα καθαρά της κέρδη από τις 599 χιλ. στο 1,66 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η Byte έκλεισε την περυσινή χρονιά με θετικό καθαρό ταμείο (Net Cash, διαθέσιμα περισσότερα από το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού), ύψους 3,127 εκατ. ευρώ.

Με βάση την τρέχουσα τιμή του τίτλου στο ταμπλό του ΧΑ (2,34 ευρώ), η μερισματική απόδοση της μετοχής υπολογίζεται στο 1,37%.

Οι προοπτικές της εισηγμένης θεωρούνται ανοδικές με βάση το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων που διαθέτει, καθώς και την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης κατά τα επόμενα χρόνια, λόγω των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και της ανάγκης ψηφιοποίησης του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v