Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Prodea: Ερχεται επιστροφή κεφαλαίου 74 εκατ. ευρώ μέσα στον Ιούλιο

Μετά από αίτημα του βασικού της μετόχου, η εταιρεία αναμένεται να προχωρήσει στην παραπάνω κίνηση, πέραν της διανομής μερίσματος 0,352 ευρώ ανά μετοχή.

Prodea: Ερχεται επιστροφή κεφαλαίου 74 εκατ. ευρώ μέσα στον Ιούλιο

Εκτακτη γενική συνέλευση στις 6 Ιουλίου, με αποκλειστικό θέμα την απόφαση επιστροφής κεφαλαίου ύψους 74,09 εκατ. ευρώ συγκαλεί η Prodea Investments.

Η παραπάνω κίνηση έρχεται από αίτημα των βασικών της μετόχων (Invel Real Estate (Netherlands) II B.V., Invel Real Estate B.V. και Anthos Properties A.K.E, οι οποίες καταλήγουν στον μέτοχο Castle Lake (που ελέγχει ως γνωστόν το 98,15% της Prodea), οι οποίοι με επιστολή τους αξίωσαν την επιστροφή κεφαλαίου κατά το παραπάνω ποσό με επιστολή τους στις 14 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι κατά την τακτική γενική συνέλευση εγκρίθηκε η καταβολή συμπληρωματικού μερίσματος 0,212 ευρώ ανά μετοχή, που μαζί με το προμέρισμα ύψους 0,140 ευρώ ανά μετοχή, που είχε διανείμει νωρίτερα η εταιρεία, ανέβασε το ύψος της μερισματικής πολιτικής της στο 0,352 ευρώ ανά μετοχή.

Σε ό,τι αφορά την επιστροφή κεφαλαίου, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η Prodea πρόκειται να πραγματοποιηθεί με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 74.093.414,86 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 255.494.534 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της εταιρείας από 3,00 ευρώ σε 2,71 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Πέννυ Κούτρα [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v