Φουρλής: Τα ακίνητα που εισέφερε η ΙΚΕΑ στην ΑΕΕΑΠ

Η εύλογη αξία των ακινήτων εκτιμήθηκε από πιστοποιημένους εκτιμητές τον Φεβρουάριο του 2021 και ανήλθε σε 184,7 εκατ. ευρώ.

Φουρλής: Τα ακίνητα που εισέφερε η ΙΚΕΑ στην ΑΕΕΑΠ

Εννέα ακίνητα σε Ελλάδα (7), Βουλγαρία (1) και Κύπρο (1) εισέφερε στη νέα ΑΕΕΑΠ του ομίλου Φουρλής, Trade Estates, ο υπο-όμιλος Housemarket, αποκτώντας το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου και πλέον επιδιώκει την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα αποκτήσει άνω του 50% της ΑΕΕΑΠ.

Ειδικότερα, η Housemarket εισέφερε στην Trade Estates τα ιδιοχρησιμοποιούμενα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λευκωσία και Σόφια, τα δύο logistic centers σε Σχηματάρι και Οινόφυτα, την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Ρέντης, η οποία ελέγχει εμπορικό κέντρο επί της οδού Πειραιώς καθώς και τη συμμετοχή της στις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων ΜΑΝΤΕΝΚΟ ΑΕ, POLIKENCO και SEVAS TEN, οι οποίες κατέχουν ακίνητα σε Ηράκλειο, Πάτρα και Σπάτα Αττικής αντίστοιχα.

Η εύλογη αξία των παραπάνω ακινήτων εκτιμήθηκε από πιστοποιημένους εκτιμητές τον Φεβρουάριο του 2021 και ανήλθε σε 184,7 εκατ. ευρώ, ενώ η Housemarket τα επιμέτρησε στο τέλος του Α εξαμήνου στη λογιστική τους αξία και τα είχε ταξινομημένα ως περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση.

Στις 12 Ιουλίου εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η σύσταση της Trade Estates με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 173,5 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύφθηκε μέσω ΑΜΚ με εισφορά εις είδος από υπο-όμιλο Housemarket (ΙΚΕΑ) της Φoυρλής. Έτσι, η Housemarket κατέχει το 100%, πλην μιας μετοχής, της νέας ΑΕΕΑΠ.

Σκοπός της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, όπως αναφέρει ο όμιλος, είναι να δραστηριοποιηθεί αμιγώς σε ακίνητα λιανικής αγοράς μεγάλης επιφάνειας («Big Bοxes») και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω της απόκτησης νέων ακινήτων και εκτός Ομίλου Fourlis, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας και απόδοσης.

Την 9η Ιουλίου 2021 η Trade Estates απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Recon Μονοπρόσωπη ΑΕ καταβάλλοντας 1,63 εκατ. ευρώ. Με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου αναζητείται από τον Οκτώβριο του 2019 στρατηγικός επενδυτής για την Trade Estates, ο οποίος θα αποκτήσει τουλάχιστον το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, έχουν προσληφθεί επαγγελματίες σύμβουλοι παροχής υπηρεσιών εξεύρεσης επενδυτών και βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες συζητήσεις και ανταλλαγή προσχεδίων συμβατικών κειμένων και λεπτομερών προϋπολογιστικών μεγεθών με συγκεκριμένους πιθανούς επενδυτές. Υπενθυμίζεται ότι η Housemarket ήδη από τον ισολογισμό του 2019 κατέταξε τα παραπάνω ακίνητα ως κατεχόμενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ως πολύ πιθανή την εξεύρεση στρατηγικού εταίρου, στους επόμενους 6-9 μήνες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v