Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαλκιαδάκης: Εδραιώνει μερίδια στην Κρήτη η θυγατρική του Σκλαβενίτη

Αύξηση κερδών και κύκλου εργασιών 22,3% και 8,4% αντίστοιχα το 2020. Η αλυσίδα διαθέτει δίκτυο 39 καταστημάτων.

Χαλκιαδάκης: Εδραιώνει μερίδια στην Κρήτη η θυγατρική του Σκλαβενίτη

O Χαλκιαδάκης, θυγατρική εταιρεία super market της Σκλαβενίτης, εδραίωσε τη χρονιά που πέρασε τη θέση της στην τοπική αγορά της Κρήτης και βάζει πλώρη για περαιτέρω ανάπτυξη, μείωση του κόστους και δημιουργία κερδοφορίας για τις επόμενες χρήσεις.

Η συνεργασία της εταιρείας με την «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ», όπως σημειώνει η διοίκηση της εταιρείας, προσέδωσε μεγαλύτερο κύρος και εμπιστοσύνη, δημιουργώντας παράλληλα καλύτερες προσδοκίες για τα επόμενα χρόνια.

Η εταιρεία θέτει υψηλούς στόχους και παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό φαίνεται να διαθέτει τις προδιαγραφές για να τους πετύχει. Προς επιβεβαίωση, ο κύκλος εργασιών της στη χρήση 2020 ανήλθε σε 172,25 εκατ. ευρώ έναντι 158,967 εκατ. ευρώ στη χρήση 2019, με αύξηση 8,4%. Το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων αυξήθηκε σε 122,65 εκατ. ευρώ έναντι 113 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 49,6 εκατ. ευρώ από 45,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν σε ποσοστό 22,35% και διαμορφώθηκαν σε 9,99 εκατ. ευρώ έναντι 8,165 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 18,687 εκατ. ευρώ ή 10,85% επί κύκλου εργασιών έναντι 15,832 εκατ. ευρώ ή 9,96% επί κύκλου εργασιών στην προηγούμενη χρήση. Σημειώνεται ότι στην οικονομική χρήση 2019 η εταιρεία διένειμε μέρισμα 7,6 εκατ. ευρώ ενώ για το 2020 η πρόταση στη γενική συνέλευση αφορά διανομή μερίσματος 9,3 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά από τη διοίκηση, αν ληφθεί υπόψη ο έντονος ανταγωνισμός που επικράτησε εν μέσω πανδημίας και οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής κρίσης στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, η καθαρή της θέση διαμορφώθηκε σε 22,563 εκατ. ευρώ έναντι 20,6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 22,2 εκατ. ευρώ έναντι 21,55 εκατ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 42,4 εκατ. ευρώ από 40 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού και χονδρικού εμπορίου μέσω καταστημάτων super market και cash & carry. Το σύνολο των 39 καταστημάτων της λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης ενώ απασχολεί 1.418 εργαζομένους έναντι 1.324 ένα χρόνο πριν. Πέρυσι κατέβαλε για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές που αφορούν στο προσωπικό 23,48 εκατ. ευρώ έναντι 22,3 εκατ. ευρώ το 2019. Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον Ιανουάριο του 2015, η αλυσίδα εντάχθηκε στον όμιλο Σκλαβενίτη, ο οποίος εξαγόρασε το ποσοστό των μετοχών που ως τότε κατείχε η Βερόπουλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v