Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Ο Χρήστος Λιόσης αναλαμβάνει επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου

Ο κος Χρήστος Α. Λιόσης αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από την 17/11/2021.

Μουζάκης: Ο Χρήστος Λιόσης αναλαμβάνει επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου

Η Εταιρεία ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ γνωστοποιεί ότι, δυνάμει της από 16/11/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, ορίστηκε ο κ. Χρήστος Λιόσης ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αντικαθιστώντας τον κ. Στέφανο Βόκολο ο οποίος την 16/11/2021 παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του.

Ο κ. Χρήστος Λιόσης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος της Εταιρείας , αποτελεί πρόσωπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η της Θυγατρικής της , δεν είναι μέλος οιασδήποτε επιτροπής διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας η της Θυγατρικής αυτής, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή στην Θυγατρική της, είναι Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει τετραετή εργασιακή εμπειρία στη Διοικητική Λογιστική και στην Ελεγκτική . Επίσης είναι γνώστης του τομέα της δραστηριότητας της Εταιρείας .

Ο κος Χρήστος Α. Λιόσης αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από την 17/11/2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v