Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Μηδένισε το ποσοστό του το Virtus South European Fund

Το επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund (VSEF / Fund), μέχρι πρότινος μέτοχος της Εταιρείας, έπαυσε τη λειτουργία του και διένειμε αυτούσια στους μεριδιούχους επενδυτές του.

Ideal: Μηδένισε το ποσοστό του το Virtus South European Fund

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. (εφεξής: η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της, τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με τις μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου της, καθώς και των αναφορών που είχε κάνει στο από Μάϊου 2021 Πληροφοριακό της Σημείωμα και στο από 27.7.2021 Ενημερωτικό της Δελτίο, ανακοινώνει πως το επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund (VSEF / Fund), μέχρι πρότινος μέτοχος της Εταιρείας, έπαυσε τη λειτουργία του και διένειμε αυτούσια στους μεριδιούχους επενδυτές του, ως μέρος της περιουσίας του, το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που αυτό κατείχε.

Αποτέλεσμα αυτής της διανομής είναι η αντικατάσταση της συμμετοχής του Fund στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, απευθείας από τους μεριδιούχους επενδυτές του Fund.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v