Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Η Intracom πωλητής του πακέτου 17,6 εκατ. δικαιωμάτων στην ΑΜΚ

Η Intracom Holdings προέβη την Πέμπτη σε πώληση 17.671.019 δικαιωμάτων προτίμησης συνολικής αξίας 2.756.678,96 ευρώ

Intrakat: Η Intracom πωλητής του πακέτου 17,6 εκατ. δικαιωμάτων στην ΑΜΚ

Η INTRAKAT ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ότι η Intracom Holdings, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτρη Κλώνη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRAKAT, προέβη την 03.02.2022 σε πώληση δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα η INTRACOM HOLDINGS προέβη σε πώληση 17.671.019 δικαιωμάτων προτίμησης συνολικής αξίας 2.756.678,96 ευρώ.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v