Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ισχυρό 1o τρίμηνο για τη Γενική Εμπορίου

Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων η πρόταση της διοίκησης για διανομή μερίσματος 0,055 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,035 ευρώ το 2021 (+57%). Οι προοπτικές και οι προκλήσεις για την εισηγμένη.

Ισχυρό 1o τρίμηνο για τη Γενική Εμπορίου

Μετά τον πολλαπλασιασμό των περυσινών κερδών της, ικανοποιητικά εξελίχθηκε η πορεία της Γενικής Εμπορίου & Βιομηχανίας και κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο, με τη διοίκηση της εισηγμένης αφ’ ενός να αισιοδοξεί για μια ακόμη καλή χρονιά και αφ’ ετέρου να επισημαίνει τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο εξωτερικό της περιβάλλον.

Ειδικότερα, η χθεσινή ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης ενέκρινε τα αποτελέσματα του 2021, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών ανέβηκε από τα 30,7 στα 41,6 εκατ. ευρώ, τα κέρδη μετά από φόρους υπετριπλασιάστηκαν (2,932 εκατ. έναντι 905 χιλ.) και ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στο 1,95 εκατ. (από 3,58 εκατ.) λόγω των θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών που δημιουργήθηκαν. Εγκρίθηκε επίσης από τη Γ.Σ η πρόταση της διοίκησης για διανομή μερίσματος 0,055 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,035 ευρώ το 2021 (+57%).

Το πρώτο φετινό τρίμηνο εξελίχθηκε ικανοποιητικά, με τον όγκο των πωλήσεων να προσεγγίζει τα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, μεταφράζεται σε αυξημένο κύκλο εργασιών (λόγω και της ανοδικής πορείας τη διεθνούς τιμής του χάλυβα) και σε ικανοποιητική κερδοφορία.

Η εισηγμένη άλλωστε δεν έκρυψε τη συγκρατημένη αισιοδοξία της και για τη φετινή χρονιά, όταν τον προηγούμενο μήνα είχε προχωρήσει στη δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων του 2021. Συγκεκριμένα, είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων στη ζήτηση που έχει δημιουργηθεί και τα έργα που έχουν ξεκινήσει και στην αισιοδοξία της για «αντίστοιχες επιδόσεις με το 2021 τόσο σε επίπεδο τζίρου όσο και σε επίπεδο κερδών.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, κύκλοι προσκείμενοι στην εταιρεία σημειώνουν και τους κινδύνους που ελλοχεύουν λόγω της μεγάλης αύξησης του κατασκευαστικού κόστους και των προβλημάτων στο μέτωπο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ειδικότερα, επισημαίνουν ότι έχουν αρχίσει να παρατηρούνται φαινόμενα σημαντικών καθυστερήσεων στις παραδόσεις εμπορευμάτων, πρόβλημα που αν συνεχιστεί θα μπορούσε ενδεχομένως να αφήσει τις εταιρείες του κλάδου υδραυλικού εξοπλισμού χωρίς προϊόντα. Επί του παρόντος πάντως, η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας διαθέτει επαρκές ύψος αποθεμάτων.

Μια δεύτερη αβεβαιότητα προκύπτει από το κατά πόσο θα μπορέσει να συνεχιστεί μια σειρά κατασκευαστικών-επενδυτικών έργων, λόγω του πολύ αυξημένου κόστους που οφείλεται στις μεγάλες αυξήσεις που έχουν παρατηρηθεί στις τιμές των μετάλλων.

Τέλος, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος στις εταιρείες του κλάδου σε περίπτωση έντονων διακυμάνσεων στις τιμές του χάλυβα. Έτσι, σε περίπτωση μιας απότομης και έντονης υποχώρησης στην τιμή του μετάλλου, οι εταιρείες του κλάδου θα δουν για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα τα μικτά περιθώρια κέρδους τους να συρρικνώνονται, καθώς θα πουλάνε αποθέματα που θα έχουν αποκτηθεί σε υψηλότερο κόστος κτήσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v