Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων από την AREM-I αποκτά η ΑΣΤΑΚ

Στο πλαίσιο του project Skyline, η Alpha Αστικά Ακίνητα αγοράζει από την AREM-I τον τομέα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων. Στόχος να μετατραπεί σε servicer για ακίνητα.

Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων από την AREM-I αποκτά η ΑΣΤΑΚ

Άλλο ένα βήμα προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης του διαγωνισμού ανάδειξης προτιμητέου επενδυτή, μαζί με τον οποίο θα προχωρήσει στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση χαρτοφυλακίου 573 ανακτηθέντων και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ, κάνει ο όμιλος Alpha καθώς η Alpha Αστικά Ακίνητα αγοράζει τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της AREM-I.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί η Alpha Αστικά Ακίνητα πρόκειται να μετασχηματισθεί σε εταιρεία με αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω απόφασης, θα αποσχίσει και θα πωλήσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της σε μη εισηγμένη εταιρεία του ομίλου Alpha Bank, η οποία θα αποτελέσει και το ειδικό όχημα (SPV) της συναλλαγής για το Skyline. Δηλαδή, στην συγκεκριμένη εταιρεία θα μεταφερθεί όλο το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Alpha Αστικά Ακίνητα, η αξία του οποίου εκτιμάται πέριξ των 46 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης, τα ακίνητα αναμένεται πως θα μεταβιβαστούν στα επίπεδα της εύλογης αξίας τους, κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 η εύλογη αξία των συγκεκριμένων ακινήτων ανερχόταν σε περίπου 46 εκατ. ευρώ, ενώ η λογιστική τους αξία σε 36,9 εκατ. ευρώ. Ενδέχεται να προκύψει δηλαδή κεφαλαιακό κέρδος της τάξης των 9 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Alpha Αστικά Ακίνητα θα ενσωματώσει τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων (AREM-I). Προς την κατεύθυνση αυτή το Δ.Σ της εισηγμένης αποφάσισε την παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη σύμβασης απόκτησης από την Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων (AREM-I) της παραπάνω δραστηριότητας έναντι συνολικού τιμήματος 1,85 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της η Alpha Αστικά Ακίνητα αναμένεται να συνάψει σύμβαση για τη μακροχρόνια διαχείριση ακινήτων, τόσο με το ειδικό όχημα της συναλλαγής Skyline, όσο και με τις εταιρείες του ομίλου Alpha Holdings.

Υπενθυμίζεται ότι δεσμευτικές προσφορές για την αγορά πλειοψηφικού πακέτου του SPV στο οποίο θα μεταβιβαστούν 573 ιδιοχρησιμοποιούμενα και ανακτηθέντα ακίνητα του ομίλου Alpha Bank έχουν υποβάλει οι κοινοπραξίες Invel/Prodea Dimand-HIG και Brook Lane- Bain. Αναμένονται οι αποφάσεις της Alpha για τον προτιμητέο επενδυτή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v