Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ίλυδα: Έκτακτα κέρδη μέσω κουρέματος δανείου

Συνολική οφειλή 2,8 εκ ευρώ της Ίλυδα εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς. Λόγω της πρόωρης αποπληρωμής η εταιρεία πέτυχε σημαντική απομείωση της συνολικής οφειλής της, ύψους 478,85 χιλιάδων Ευρώ περίπου

Ίλυδα: Έκτακτα κέρδη μέσω κουρέματος δανείου

Η «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» γνωστοποιεί  ότι ολοκληρώθηκε η συνολική υλοποίηση του οριστικού διακανονισμού που είχε συμφωνήσει με την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» , οι λεπτομέρειες του οποίου διακανονισμού είχαν γνωστοποιηθεί με την από 19 Απριλίου 2016 ανακοίνωση της Εταιρείας

Ο εν λόγω διακανονισμός αφορούσε σε συνολική οφειλή 2,8 εκ Ευρώ της Εταιρείας, η οποία εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς και μάλιστα σε χρόνο πολύ ενωρίτερον του αρχικώς συμφωνηθέντος, συνεπεία δε της εν λόγω πρόωρης αποπληρωμής η Εταιρεία πέτυχε σημαντική απομείωση της συνολικής ως άνω οφειλής της ύψους 478,85 χιλιάδων Ευρώ περίπου, γεγονός που θα έχει αντίστοιχη ισόποση θετική επίδραση στα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Η πρόωρη εξόφληση της ως άνω οφειλής και η συνακόλουθη ωφέλεια που αποκόμισε η Εταιρεία, δικαιώνει την στρατηγική της διοίκησης της Εταιρείας η οποία με τα νέα προϊόντα λογισμικού που αναπτύσσει και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει, προωθεί την ευρύτερη διείσδυσή της και επιτυγχάνει με συνέπεια την ενίσχυση της χρηματορροών της και την εν γένει βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v