Interwood: Παράταση στην περίοδο άσκησης του δικαιώματος στην ΑΜΚ

Η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης παρατάθηκε έως και την 17.04.2024, ανακοίνωσε η εταιρία.

Interwood: Παράταση στην περίοδο άσκησης του δικαιώματος στην ΑΜΚ

H ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ σε συνέχεια των από 27-03-2024 ανακοινώσεών της, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Α. Με βάση την από 20.03.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας και την από 23.07.2021 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των  1.244.673,40 ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, με την έκδοση (α) 11.595.970 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ η καθεμία, με Τιμή Διάθεσης 0,27 ευρώ ανά Κοινή Μετοχή, και (β) 850.764 νέων, προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ η καθεμία, με Τιμή Διάθεσης 0,27 ευρώ ανά Προνομιούχα Μετοχή, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018

Στο πλαίσιο της Αύξησης παρασχέθηκε (πέραν του δικαιώματος προτίμησης) δικαίωμα προεγγραφής στα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν για την απόκτηση επιπλέον νέων μετοχών που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα αδιάθετων μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των νέων μετοχών της ίδιας κατηγορίας που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

Από την 27.03.2024 η Εταιρεία έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 27.03.2024 ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών των Νέων Μετοχών.

Β. Δεδομένου ότι επίκειται τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024 η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της περιόδου 01.01.2023 – 31.12.2023, λόγω της οποίας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, η Εταιρεία θα πρέπει να δημοσιεύσει, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμπλήρωμα στο Ενημερωτικό Δελτίο της Αύξησης (το «Συμπλήρωμα») και να παράσχει δικαίωμα υπαναχώρησης στους επενδυτές που ήδη άσκησαν δικαιώματα προτίμησης (και δικαιώματα προεγγραφής) στην Αύξηση, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, την ασφάλεια των συναλλαγών και το συμφέρον της Εταιρείας ως εκδότριας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής στην Αύξηση έως την και την 22.04.2024 (τελευταία ημέρα άσκησης), ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης παρατάθηκε έως και την 17.04.2024 (τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης του Συμπληρώματος.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v